Bild ur Fojos effektrapport 2022

Medieinstitutet Fojo redovisar sin påverkan i ny effektrapport

Fojo lanserar nu sin första årliga effektrapport. I denna presenteras lärdomar från institutets insatser under 2022 när det gäller att förbättra journalistikens hållbarhet och påverkan i Sverige och globalt.

Effektrapporten presenterar data, exempel och berättelser som visar resultatet av Fojos arbete och hur det påverkat medieorganisationer och individuella journalister i flera länder där institutet är verksamt.
 
Rapporten ger också en överblick över de förändringar som Fojo genomfört under 2022. Framför allt handlar det om det organisationsöverskridande utvärderings- och uppföljningsarbete som införts. Detta ska öka lärandet och medvetenheten om institutets påverkan, och även ligga till grund för rapporten. Under året har Fojo även lanserat en ny organisationsstrategi, nya fundraising- och kommunikationsstrategier och Partnerskapet för hållbar journalistik – ett partnerskap med mer än 250 medlemmar, till exempel journalister och forskare, från över 60 länder.

Fojo är ett institut som arbetar nationellt och globalt med utveckling av hållbar journalistik. Institutet ger fortbildningskurser för journalister både på plats i Kalmar och online.

Fojo är en del av fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.

Hållbar journalistik: en fri och oberoende journalistik som inte bara värnar och främjar demokrati, utan också möjliggör ett hållbart samhälle.

– Att vi nu ger ut en effektrapport är ett viktigt steg mot ökat lärande och ansvarstagande inom organisationen och något som kommer säkerställa vår långsiktiga hållbarhet och effektivitet inom våra program. Vi är stolta över att lansera denna rapport och på ett så tydligt sätt kunna kommunicera våra framsteg och vår påverkan inom medieutveckling med våra finansiärer och samarbetspartners, säger verksamhetschef Kersti Forsberg.
 
Läs Fojos effektrapport 2022

Läs mer om Fojo på www.fojo.se