mobiltelefon

Miljökonferens belyser medias och kulturens roll i klimatkrisen

Vi befinner oss för närvarande i ett klimatnödläge. Det var utgångspunkten för konferensen ”Environmental Emergencies Across Media” på Linnéuniversitetet. Konferensen presenterade forskning om mediers olika förhållningssätt till klimatnödläget, och diskuterar vilken roll konst och kultur spelar för att möta klimatkrisen.

Vår tids klimatnödläge är ett vetenskapligt faktum. Men kunskapen om detta klimatnödläge förmedlas alltid via olika typer av medier, som berättar om den ekologiska krisen på mycket skilda sätt. Det kan till exempel vara nyhetsinslag, böcker, konst, poesi, reportage, politiska rapporter och TV-program. Klimatnödläget är på så sätt ett medierat fenomen.

Konferens
Konferensen samlade ett 50-tal forskare och konstnärer.

– Vår egen syn på klimatnödläget skapas av ett komplext nätverk av flera olika mediaupplevelser. Om man ska kunna förmedla denna kunskap till individer, politiker och andra beslutsfattare för att förändra världen, så måste man förstå hur klimatnödläget kommuniceras idag. Och hur man kan optimera den kommunikationen i framtiden, säger Niklas Salmose, som var med och arrangerade konferensen.

Environmental Emergencies Across Media
Genomförs: 16-18 mars 2023, på Linnéuniversitetet i Kalmar
Arrangör: Center for Intermedial and Multimodal studies vid Linnéuniversitetet
Mer information: besök konferenssidan (engelska)
Föreläsningarna är öppna för alla att delta i.
I samband med konferensen pågår utställningen ”Solastalgia – klimat och framtid” på Kalmar Konstmuseum.

Forskare och konstnärer

Konferensen samlar ett 50-tal forskare och konstnärer för att diskutera mediers olika förhållningssätt till klimatnödläget, och hur vetenskap om klimatförändringar kan nå ut till allmänheten. På programmet står bland annat:

  • Ursula Heise, forskare inom ekokritik, University of California. Forskar om hur konst och litteratur ger oss insikt i den epok som kallas antropocen.
  • T. J Demos, konstkritiker med fokus på hur den ekologiska klimatkrisen framställs i konst och filosofi.
  • Madame Nielsen, musiker och konstnär som medverkar i ett uppträdande och i ett samtal om konstens roll i den ekologiska krisen.
  • Adventura Botanica. Dansaren Christine Holth medverkar med ett dansperformance.
Konferens
Forskaren T.J. Demos från University of California Santa Cruz. Titeln på hans föredrag var “Emergency of Emergencies: Aesthetics and Politics of Climate Justice”.

Konst och kultur lämpar sig väl för att skapa förändring och engagemang.

Niklas Salmose

Konst och kultur

Ett tema för konferensen är betydelsen av konst och kultur för att kunna möta klimatkrisen. Klimatadvokaten Gus Speth påpekade 2013 att vetenskapen kan visa klimatproblematiken, men den kan inte få till den verkliga förändring i samhället som är nödvändig, för att på bred front möta klimatkrisen. Till det behövs samhällsvetenskap och humaniora, menar Niklas Salmose.
 
– Det är brett erkänt att klimatnödläget måste bekämpas med ett tvärvetenskapligt samarbete. Vi menar att konst och kultur, med sin förmåga att diskutera komplexa problem och skapa känslomässiga upplevelser, lämpar sig väl för att skapa förändring och engagemang. Det gäller både klimatfiktion och mer konstnärliga uttryck.