Magnus Söderman, Skolverket

Nationell konferens: Ett fritidshem för alla

Det nationella nätverket för lärarutbildare av grundlärarstudenter med inriktning fritidshem har träffats på Linnéuniversitetet den 18–20 oktober för sin årliga konferens.

Tema för årets konferens var: Ett fritidshem för alla. Inledningstalare var Linda Fälth, professor Linnéuniversitetet, som bland annat betonade vikten av högläsning för att skapa ett fritidshem för alla. Deltagarna fick ta del av information från Kerstin Andersson, utredningsenheten Regeringskansliet och även Magnus Söderman, Skolverket.

Dagarna innehöll presentationer och diskussioner inom det fritidspedagogiska området, exempelvis:

  • Fritidshemmets potential i utsatta områden
  • Specialpedagogik i fritidshemmet – från samlat forskningsläge till pedagogisk praktik
  • Att arbeta med ofrivillig social isolering och frågan om mobbning: skolpersonals erfarenheter från svenska grundskolor
  • Identitetskonstruktioner vid universitet, fritidshem och grundskola
  • Lärarlegitimation i fritidshem – Strategi och organisation på lokal styrningsnivå
  • Fritidshemspersonals tal om barns fysiska aktivitet – samhällelig påverkan och möjliga implikationer

Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning (FRIP) vid Linnéuniversitetet tackar alla medverkande för intressanta dagar! Gruppens forskning centreras runt teoretiska och vetenskapliga aspekter såväl på professionen i fritidshem och dess möte med policyer som på barns perspektiv, relationsskapande och meningsskapande i praktiken.
Läs mer om forskargruppen FRIP

Bildtext översta bilden: Magnus Söderman från Skolverket.

Björn Haglund, Högskolan i Gävle
Björn Haglund, Högskolan i Gävle.
Föregående bild Nästa bild
Kerstin Andersson, utredare regeringskansliet
Kerstin Andersson, utredare Regeringskansliet.
Föregående bild Nästa bild
Marina Wernholm, Linnéuniversitetet
Marina Wernholm, Linnéuniversitetet.
Föregående bild Nästa bild