barn som ritar ett hjärta i snö

Nätverk för barns tidiga skriftspråk får bidrag till tre workshoppar

Det nordiska nätverket Nordic Early Literacy Education ska arrangera en workshop-serie som utforskar fantasi och kreativitet genom lek i tidigt skriftspråkslärande i Norden under 2023–2024.

Syftet med nätverket Nordic Early Literacy Education är tvåfaldigt. Dels att skapa kunskap om barns framväxande läskunnighet och läsutveckling, dels att öka kunskapen om detta inom nordisk lärarutbildning för förskolan och de tidiga skolåren.

Ett led i detta är de tre workshoppar man kommer att arrangera under 2023 och 2024. Titeln på serien är Exploring imagination and creativity through play in Nordic early literacy education.

Till detta har man nu fått bidrag från The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS). NOS-HS stödjer utforskande workshop-serier för att främja utvecklingen av nya forskningsområden och -program inom humaniora och samhällsvetenskap i de nordiska länderna.

  • Workshop 1 kommer att handla om Playful early literacy environments och arrangeras våren 2023 på Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, Norge (ansvarig: docent Hilde Hofslundsengen).
  • För workshop 2 är ämnet More-than-human perspectives on early literacy. Den äger rum hösten 2023 på Åbo Akademi, Vasa, Finland (ansvarig: universitetslektor Sofia Jusslin).
  • Den tredje och sista workshopen berör Play-responsive teaching of early literacy och anordnas våren 2024 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Ansvarig för detta arrangemang är lektor Maria Magnusson.

Mer information