Felix Roos och Elias Janineh

Nu startar samarbetet kring vårens examensarbeten i träindustrin

Just nu träffas många studenter och företag för första gången för att komma igång med vårens examensarbeten. På lärosätena genomförs de flesta examensarbeten under vårterminen och förberedelserna börjar ofta redan under hösten. Därför är det bra för företag som är intresserade av samarbete med studenter att ta kontakt redan i september-oktober.

Träindustrin är en viktig del av ekonomin i Småland och samverkan mellan träindustrin och lärosäten kan främja innovation och konkurrenskraft i regionen. Genom samarbeten skapas möjligheter för såväl studenter att få praktisk erfarenhet, som för företag att dra nytta av nya idéer och perspektiv.

Strategisk samverkan

– Vi hoppas att företag i regionen ska se möjligheterna med studentsamarbeten och kanske till och med planera in ett eller ett par projekt per år. På så sätt skulle det bli mer systematik i samverkan, och det är enklare att komma ihåg när det är dags att rapportera in idéer för projekt och examensarbeten, förklarar Stefan Brolin, projektledare inom samverkan på Jönköpings tekniska högskola.

Redan i november genomförs karriärmässor som t ex Karriärum på Jönköpings tekniska högskola och Karriärdag teknik och Byggardagen på Linnéuniversitetet. Där möts företag och studenter och det är ett utmärkt tillfälle att inleda diskussioner om exempelvis examensarbete eller andra projekt.

– Det är bra att redan då kunna presentera en idé eller ett område för examensarbeten så att de första diskussionerna kan komma igång tidigt, menar Stefan.

Examensarbete kring Lean på sågverk

Elias Janineh och Felix Gavuzzi Roos skrev sitt examensarbete på ett sågverk under våren 2022. Arbetet, som handlade om tillämpning av Lean-verktyg, satte igång redan i januari medan de läste kurser parallellt. I mars drog sedan arbetet igång på heltid.

Varken Felix eller Elias hade så stor erfarenhet av träindustrin sedan tidigare, utan kom i kontakt med träbranschen när de pluggade Industriell ekonomi, högskoleingenjör på Linnéuniversitetet. Under sista året gjorde de först ett projektarbete inom anläggningsplanering som handlade om interna flöden och trucklogistik.

– Vi arbetade med ett ganska typiskt småländskt träföretag som är relativt litet, familjeägt och med stor potential för utveckling, berättar Felix som numera läser en masterutbildning på Chalmers. Kontakten kom via projektet Kompetensväxel inom skog och trä (KVIST). När det sedan var dags för examensarbete fick vi också hjälp att kontakta det sågverk som vi samarbetade med under våren.

Syftet med examensarbetet var att öka förståelsen kring appliceringen av Lean inom sågverksindustrin. Målet var att ta reda på vilka Lean-verktyg som är lämpliga och hur dessa kan appliceras.

KVIST-projektet

Projektet Kompetensväxel inom skog och trä (KVIST) verkar för att växla upp samarbetet mellan små och medelstora företag inom skogs- och träindustri samt lärosätena i Småland. Träcentrum Nässjö är projektägare och deras nätverk ute i industrin är viktigt för koppla ihop industri och akademi. 

Förutom Linnéuniversitetet ingår Jönköpings tekniska högskola i projektet. Tillsammans har Träcentrum och de båda lärosätena kontaktat cirka 100 företag. Av dem har ett 30-tal samarbetat med ett 60-tal studenter i projekt, praktik och examensarbeten.

 

– Träindustrin är lite annorlunda eftersom trä är ett levande material som kan vara svårt att förutse, menar Elias, som numera läser en masterutbildning vid Lunds universitet. I vårt examensarbete undersökte vi hur Lean-verktyg kan appliceras i sågverksindustrin. Vi utgick från en kvalitetsklass och undersökte vilka hinder som kan uppstå och hur man tar sig förbi dem.

Det visade sig att Lean som färdigt koncept inte passade alla delar av processen. Därför ledde arbetet fram till en rekommendation kring de verktyg som passar, samt förslag på vidare undersökningar med flera produkter i företaget.

Tips för företag som vill samverka

Elias och Felix fick mycket bra kontakt med sina samarbetsföretag. Deras tips till företag som är nyfikna på att arbeta med studenter är att delta i aktiviteter där företag och studenter möts.

– Delta gärna på studentmässorna! säger Elias.

– Oftast är det större företag som deltar, men för studenterna finns det ett värde i att komma i kontakt med såväl större som mindre företag under sin utbildning, fortsätter Felix. Förutsättningarna är olika, men det finns saker att lära av stora företag från små och vice versa.

– Dessutom är det spännande i mindre företag! Det finns betydligt mer att arbeta med än i ett större bolag, där man ofta får komma in mer i en speciell funktion. Man går in och undersöker ett problem, men får ofta god inblick i stora delar av verksamheten. Det känns lite som att vara konsult när man får applicera sina kunskaper på riktigt, avslutar Felix.