flaskor med porslinskork

Ny artikel om alkohollagar i Europarättslig tidskrift av Graham Butler

Graham Butler, professor i juridik vid Linnéuniversitetet, har skrivit en artikel i Europarättslig tidskrift om svenska alkohollagar samt frågan om privatimport, det statliga monopolet och föreslagna gårdsförsäljningar.

Det har varit mycket debatt de senaste åren om alkohollagar i Sverige utifrån att svenskarnas sociala normer utvecklas. Vi har ett av Europas mest kända detaljhandelsmonopol som begränsar försäljningen av alkoholhaltiga varor över en viss alkoholprocent i Sverige. Systembolagets logik är att man måste verka på en icke-diskriminerande grund, och fortsätta att begränsa utbudet av alkoholhaltiga varor, för att överensstämma med den fria rörligheten för varor inom EU och lagstiftningen inom EU mer allmänt.

EU-lagstiftningen erbjuder marknadsfriheter. Därför, trots Systembolagets existens, är det tillåtet att privat importera alkoholhaltiga varor från andra medlemsstater i EU till Sverige genom försäljning på nätet från andra medlemsstater, och låta transportera dem privat till bostäder i Sverige.

Alkohollagarna behöver omprövas

Två stora händelser på senare tid har fått Graham Butler, professor i juridik vid Linnéuniversitetet, att skriva en artikel till det nya numret av Europarättslig tidskrift. För det första har Högsta domstolen (HD) nyligen avkunnat en stor dom i Winefinder-målet, som i linje med EU-rätten bekräftar att det är lagligt att importera alkoholhaltiga varor privat till Sverige. För det andra övervägs gårdsförsäljning i Sverige, vilket i grunden är oförenligt med EU-rätten.

Graham Butler avslutar sin artikel med att lyfta fram att alkohollagarna i Sverige behöver omprövas i grunden och anpassas till moderna tider.

Läs mer