Händer som håller pusselbitar

Ny avhandling om rekryteringsmaterial och jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen

25 augusti 2023 disputerade Amanda Heath med avhandlingen ”Att främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen genom rekryteringsmaterial: betydelsen av mångfaldsbevakning”. Opponent var Associate professor Ishbel McWha-Hermann, University of Edinburgh, Storbritannien. 

För mer information, se https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2023/disputation-amanda-heath/