boken Att undervisa barn i skolstartsålder

Ny bok: Att undervisa barn i skolstartsålder

Vilken undervisning gynnar egentligen lärande i skolstartsålder? Och vilket innehåll behöver barnen möta? Vilka förhållningssätt lämpar sig?

Undervisning i skolstartsålder skiljer sig åt beroende på vilket rum man tittar in i och beroende på vilken lärare som undervisar där. Barnen kan vara fem, sex eller sju år och gå i förskola, förskoleklass eller grundskola. Det som sker kallas ibland för undervisning och ibland för aktiviteter. De som deltar kan vara barn eller elever och det kan antingen vara barninitierad verksamhet eller läroplanskrav som sätts i fokus.

I boken beskrivs undervisning i skolstartsålder. I vissa kapitel är det barnen och deras självvalda aktiviteter som finns i förgrund. I andra kapitel fokuseras lärarna och ämnesundervisningen. Klassrumsnära exempel visar hur undervisningen kan gå till. 

Boken vänder sig till verksamma lärare, lärarutbildare och studenter i förskollärar- och grundlärarprogrammet.  

Helena Ackesjö (red.) är filosofie doktor och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Katarina Herrlin (red.) är universitetslektor i didaktik vid Linnéuniversitetet.

Mer information om boken Att undervisa barn i skolstartsålder

Hör gärna av dig till bokens redaktörer om du vill veta mer om boken: