Lärare i skolan

Ny forskning undersöker föräldrars påtryckningar på lärare

Lärares vardag påverkas av pressen från föräldrar. Förväntningar på att lärare ska sätta höga betyg och finnas tillgängliga efter arbetstid upplevs ofta som stressande och kan orsaka ohälsa. Nu ska forskare undersöka hur lärare kan hantera kontakten med föräldrar och förebygga att den utvecklas till en arbetsmiljörisk.

Eva Klope är lektor i pedagogik och har tillsammans med Maria Hedlin, professor i pedagogik, fått forskningspengar från Afa Försäkring för att undersöka lärares kontakter med föräldrar. Det är ett område som är ganska outforskat, men där det finns indikatorer på att det har skett förändringar som påtagligt påverkar lärares arbetsmiljö.

– Historiskt har man ansett det viktigt för skolbarnen att det finns en god kontakt mellan hem och skola. Men hur den kontakten ser ut har kommit att förändras över tid, och många lärare upplever den som allt mer pressande, förklarar Eva Klope.

I projektets första del ska man ta reda på hur dagens krav på lärare kan se ut. Det blir intervjuer med lärare och rektorer om deras erfarenheter av kontakter med föräldrar. Därefter genomförs intervjuer med elever och föräldrar för att se vilka förväntningar de har på lärare och på att kunna komma i kontakt med dem.

I projektets andra del ordnas träffar med lärare, rektorer, skolhuvudmän och fackliga representanter. Med utgångspunkt i resultaten från intervjuerna ska forskarna arbeta fram förslag på hur man kan minska den arbetsmiljörisk som föräldrakontakter kan innebära.

Om forskningen

  • Titel: Lärares gränslösa föräldrakontakter – hur en arbetsmiljörisk i lärares arbete kan hanteras och avgränsas.
  • Finansiering: 3 531 000 kronor från Afa Försäkring.
  • Målgrupp: Forskningsprojektet inriktas på högstadiet.
  • Syfte: Att sammanställa metoder och strategier som kan användas i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Forskningen pågår till januari 2026.

Mer information och kontakt

Hör gärna av dig till Eva Klope eller Maria Hedlin om du vill veta mer om forskningen!
eva.klope@lnu.se
maria.hedlin@lnu.se