Igor Adelsjös lic-uppsats

Ny lic-uppsats om kommunikation med äldre vuxna om läkemedel

Läkarna informerade sina patienter om blodprover och undersökningar som gjorts inför läkarbesöket, och gav omfattande information om de läkemedel som patienten använde. Information om symtom som patienterna skulle vara uppmärksamma på, och vilka åtgärder som patienterna i så fall skulle vidta, var dock knapphändiga. Det visar Igor Adelsjö i den licentiatuppsats han lägger fram 17 mars.

Igor Adelsjö är doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Fredagen den 17 mars lägger han fram sin licentiatuppsats, Medication communication with older adults experiencing chronic illness and polypharmacy. Det övergripande syftet med hans uppsats är att undersöka kommunikation om läkemedelsbehandlingar vid äldres årliga besök i primärvården och i skriftliga utskrivningsmeddelanden.

Hans slutsatser är att läkarna informerade sina patienter om blodprover och undersökningar som gjorts inför läkarbesöket, och gav omfattande information om de läkemedel som patienten använde, både vid årliga läkarbesök i primärvården och i utskrivningsmeddelanden. Information om symtom som patienterna skulle vara uppmärksamma på, och vilka åtgärder patienterna i så fall skulle vidta, var dock knapphändiga, både vid de årliga besöken och i utskrivningsmeddelanden.

Igor Adelsjö spikar upp sin avhandling
Lina Nilsson

I samtal där livsstilsförändringar togs upp lämnades ämnet oftast snabbt om patienten visade ointresse, utan att rekommendationer eller erbjudande om stöd från vårdcentralen gavs. Livsstilsförändringar i relation till kronisk sjukdom och läkemedel diskuterades sällan. Förbättrad livsstil som ett sätt att minska behovet av mediciner diskuterades eller informerades inte om i utskrivningsmeddelanden. Utskrivningsmeddelandets innehåll påverkade inte heller risken för, eller tiden till, återinläggning.

Igor Adelsjö spikade sin lic-uppsats fredagen den 24 februari 2023 på Universitetsbiblioteket i Kalmar.

Mer information