två kor på en äng

Stärkt forskning och utbildning om djurskydd med ny professur

Linnéuniversitetet stärker forskning och utbildning inom djurskydd genom en nyinrättad professur på området. Rekryteringen är möjlig tack vare finansiering från Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

Som ett av få svenska lärosäten erbjuder Linnéuniversitetet utbildningar inom djurskydd. Kursutbudet innehåller kompetensutveckling för djurskyddsinspektörer, handläggare, samt hund- och djurlagstiftning, med kurser upp till magisternivå.

Nu får universitetet även en professor inom djurskydd, tack vare långsiktig finansiering av Marie-Claire Cronstedts stiftelse. Stiftelsen finansierar en professur för de kommande tolv åren med 1,5 miljoner kronor årligen. En utvärdering kommer göras efter halva tiden.

– Rekryteringen av en professor är ett viktigt bidrag för att stärka universitetets forskning i djurskyddsfrågor. Vårt mål är att utveckla forskarutbildning i frågor som rör djurskydd framöver, säger Jonas Waldenström, professor och prefekt vid institutionen för biologi och miljö, där djurskyddsprofessuren kommer att inrättas.

Fokus på djurskydd inom lantbruk

Beslutet möjliggör stärkt forskning om djurskydd i en av Sveriges mest djurtäta regioner. I Kalmar län finns omfattande äggproduktion samt uppfödning av fjäderfä och nötkreatur, men även betydande hästnäring med trav- och ridsport. Professuren gör det möjligt att stärka kopplingarna till näringslivet.

– Den viktigaste frågan är hur man kan hitta lösningar för att förbättra djurens hälsa och välfärd. Vi ser god potential till att utveckla samverkan mellan akademi och andra aktörer i regionen i frågor som rör lantbrukets djur, säger Jonas Waldenström.

Finansieringen om 1,5 miljoner årligen för de kommande tolv åren täcker en betydande del av professorstjänsten. Resterande kostnad står universitetet för.

– Vi är mycket glada att kunna bidra till skapandet av en djurskyddsprofessur vid Linnéuniversitetet. Djurens välfärd låg donatorn varmt om hjärtat och vi hoppas och tror att den kunskap som den nya professorn genererar ska ge många djur ett bättre liv, säger Bill Andréasson, ordförande i Marie-Claire Cronstedts stiftelse.