Slott i Kalmar och Växjö och Lnu-flagga

Ny rapport visar att Linnéuniversitetet har avgörande betydelse för regionens kompetensförsörjning

Av alla högskoleutbildade som bosatt sig i någon av regionens båda centralorter Kalmar eller Växjö tre år efter examen, kommer 70 procent från Linnéuniversitetet. Mest benägna att stanna efter examen är sjuksköterskor och lärare, men universitetet bidrar också med kompetensförsörjning inom teknik och naturvetenskapliga yrken. Det framgår av en ny rapport om studenternas etableringsmönster.

Linnéuniversitetet har tillsammans med Linnékåren, Kalmar kommun och Växjö kommun gjort en kartläggning av Linnéuniversitetets studenter och deras geografiska etableringsmönster i Linnéregionen efter examen.

Sjuksköterskor och lärare är särskilt benägna att bosätta sig på centralorterna, vilket hänger samman med en betydande regional rekrytering och i kombination med en stark efterfrågan på arbetsmarknaden. I dessa yrkesgrupper bosätter sig ungefär 86 procent av de regionalt rekryterade i Linnéregionen. Motsvarande siffra för utbildningar inom naturvetenskap och teknik är 71 procent.

– Det är siffror som talar sitt tydliga språk. Linnéuniversitetet och våra utbildningar betyder oerhört mycket för kompetensförsörjningen både ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Det gäller inte minst ett flertal bristyrken, såsom sjuksköterskor och lärare och vi bidrar även inom både naturvetenskap och teknik, säger professor Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft vid Linnéuniversitetet.

Sjuksköterskeutbildningen är en stor utbildning, med stark regional rekrytering och etablering. Där bosätter sig i genomsnitt 46 personer per år bara i Växjö kommun och 31 i Kalmar. Jämför man det med mindre utbildningar till exempel journalister, psykologer och optiker handlar det ändå om en till två personer per utbildning som stannar.

– Rapporten ger oss ett bra underlag att jobba vidare med för att främja behoven för både näringslivet och de offentliga verksamheterna. Detta är ett av alla våra viktiga samarbeten med Linnéuniversitetet som är av stor betydelse för framtiden, konstaterar Annette Andersson, kommundirektör i Kalmar.

Rapporten ger en tydlig bild över studentrekrytering, studenters etableringsmönster och blir ett avstamp i den fortsatta strategiska planeringen i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö.

Även om det finns vissa skillnader i rekryterings- och etableringsmönster mellan utbildningarna är det inte oväntat att regionalt rekryterade studenter även har större benägenhet att stanna kvar i Linnéregionen.

–  Rapporten sätter fingret på hur viktigt det är med samverkan mellan universitetsstäderna Växjö och Kalmar och Linnéuniversitetet för att få studenter att vilja studera, men också att stanna kvar i regionen. Det är tillsammans som vi möter morgondagens kompetensförsörjningsbehov av samhällsviktiga funktioner på bästa sätt och jag ser fram emot fortsatt samverkan, säger Växjös kommunchef Catharina Rydberg Lilja.

Kontakt

Ann-Charlotte Larsson, professor, 073-039 38 92, ann-charlotte.larsson@lnu.se
Catharina Rydberg Lilja, kommunchef Växjö, 072-992 49 50, catharina.rydberg-lilja@vaxjo.se
Annette Andersson
, kommundirektör, Kalmar, 070-668 98 61, annette.andersson@kalmar.se