Kvinna framför powerpoint

Birgit Östman får Träbyggnadspriset 2023

Fyra forskningsprojekt var nominerade till Växjö kommuns årliga Träbyggnadspris. Vinnare blev Eurocode 5 brandforskning och Birgit Östman, emeritus i byggteknik vid Linnéuniversitetets institution för byggteknik.

Växjö kommuns Träbyggnadspris är instiftat för att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation. Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Eurocode 5 och Birgit Östman får priset för sin mångåriga forskning, som till stor del bestått i att visa trämaterialets brandegenskaper och sätta dem i relation till andra byggnadsmaterial för samma användning.

Porträtt av kvinna med röd tröja
Vinnare av Träbyggnadspriset 2023 - Birgit Östman, emeritus i byggteknik vid Linnéuniversitetets institution för byggteknik

– Det känns naturligtvis mycket hedrande få priset och dessutom kunna bidra till ett klimatvänligt byggande, där Växjö varit en föregångsstad, säger Birgit Östman, som är expert i ämnet byggnadstekniskt brandskydd och även gett ut den första europeiska handboken någonsin om brandsäkert träbyggande.

Michael Dorn, docent i byggteknik och representant för det nominerade projektet Tillståndsövervakning av träkonstruktioner var mycket nöjd med juryns beslut ge priset till Östman.

– Ytterst välförtjänt att hon får priset och det är fint att hennes livsgärning uppmärksammas ytterligare. Hon har varit så starkt drivande i det forsknings- och utvecklingsarbete som lett till att trä kunde få ett genombrott som byggnadsmaterial även i stora byggnader.

Det är tack vare att funktionskrav på byggnadselement ersatt tidigare krav på obrännbarhet som gjort det möjligt att bygga flervåningshus i trä.

– Många av de trähus vi har i Växjö idag skulle förmodligen inte finnas om inte kunskapen kring trä och brand utvecklats. Forskningsresultat som Birgit Östman varit ansvarig för har blivit standardverk som används i Sverige, Europa och även resten av världen så som Kina och Nordamerika, säger Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen i ett pressmeddelande.

Nominerade projekt

Samtliga nominerade till årets Träbyggnadspris är forskningsresultat från fyra forskningsprojekt som genomförts i samverkan mellan Linnéuniversitetet, näringslivet och andra organisationer.

 • Eurocode 5 brandforskning - Birgit Östman
  En forskning som drev den stora utmaningen inom träbyggandet i regi av Trätek, och har utvecklat metoder för att uppfylla funktionskraven på brandsäkerhet för träkonstruktioner, som är nödvändiga för att kunna bygga flervåningshus i trä.

 • Boendeattraktivitet i flervåningshus i trä – Anette Andersson
  Projektet visar hur materialet trä bidrar till människans välmående i bostäder som är utformade i trä. Detta är ett relativt nytt forskningsområde men med stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

 • LCA - Vägen mot ett klimatneutralt byggande – Leif Gustavsson
  Livscykelsmodelleringen av energi, ekonomi och miljöpåverkan av byggnader är avgörande för utvecklingen av en hållbar byggd miljö. Speciellt det helhetsperspektivet som använts för att analysera träbaserade byggnadsmaterial från skogen till byggnader är viktigt för att utveckla resurs- och kostnadseffektiva lösningar.

 • Tillståndsövervakning av träkonstruktioner - Michael Dorn
  Genom att utveckla och använda olika typer av sensorer och monitoreringssystem har forskargruppen runt Michael Dorn gjort ett stort bidrag till att bättre förstå egenskaper av flervåningshus i trä under deras livstid.