Färgglada händer målade på tegelvägg

Ny studie visar att kulturell likhet ökar stödet för flyktingar

Vi är mer benägna att hjälpa flyktinggrupper som liknar oss kulturellt och därför är vi mer benägna att stötta ukrainare relativt jemeniter som flytt från sitt hemland. Det visar en ny studie i psykologi som Samantha Sinclair vid Linnéuniversitetet gjort tillsammans forskarkollegor från Ratio och Linköpings universitet.

I studien “Love thy (Ukrainian) neighbour: Willingness to help refugees depends on their origin and is mediated by perceptions of similarity and threat” har forskarna jämfört benägenheten att hjälpa ukrainare relativt jemeniter som flytt från sitt hemland.

Forskargruppen använde sig av ett enkätexperiment i vilket 1 545 britter deltog. Deltagarna fick frågor kring hur villiga de var att ge stöd till flyktingar. Några respondenter fick frågor om deras villighet att hjälpa människor från det kulturellt nära och krigsdrabbade Ukraina. Andra fick frågor om att hjälpa människor från det kulturellt avlägsna och krigsdrabbade Jemen.

Förutom att respondenterna hypotetiskt fick uppskatta vad de var villiga att ge, erbjöds möjligheten att faktiskt donera sina intäkter från sitt undersökningsdeltagande till verkliga välgörenhetskampanjer riktade till aktuell flyktinggrupp.

– Detta gav oss insikter i hur flyktingars ursprung påverkar både uttalade avsikter och faktiska handlingar gällande hjälp. Resultaten visar att kulturell distans påverkar inställningar gentemot flyktinggrupper och att man generellt är mer villig att hjälpa dem som är kulturellt lika. Deltagarna var mer villiga att hjälpa, anställa och donera pengar till ukrainska flyktingar och dessa effekter förklarades av högre upplevd likhet med ukrainare, och lägre upplevt hot från dem relativt jemeniter, säger försteförfattaren Samantha Sinclair om resultaten som nyligen publicerades i British Journal of Social Psychology.

Samantha Sinclair, forskare vid institutionen för psykologi vid Linnéuniversitetet har genomfört studien tillsammans med Towe Nilsson, doktorand vid Linköpings universitet och Mark Granberg, postdoktor och nationalekonom vid Ratio.

– En sak att ta med sig från vår studie är att initiativ som syftar till att minska fördomar och diskriminering mot flyktingar och andra utlandsfödda, också behöver tänka på uppfattade kulturella avstånd och missuppfattningar, säger medförfattaren Mark Granberg.

Studien erbjuder insikter för beslutsfattare, socialarbetare och organisationer som arbetar med flyktingar och artikeln går att läsa via följande länk.

Kontakt

Samantha Sinclair, lektor, 072-594 17 57, samantha.sinclair@lnu.se
Mark Granberg, postdoktor, mark.granberg@ratio.se