Grupp av människor

Nytt forsknings- och innovationsprojekt ska ge bättre förutsättningar för anhöriga och vårdpersonal

Genom att identifiera, vidareutveckla och implementera innovativa lösningar för en integrerad vård och omsorg ska forskningsprojektet WELL CARE bidra med konkreta insatser som stärker psykisk hälsa, välbefinnande och förmåga till återhämtning hos anhöriga och vårdpersonal. Projektet, som koordineras av Linnéuniversitet, har beviljats drygt 71 miljoner kronor från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa

WELL CARE är ett fyraårigt forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont Europa, det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation. Forskningskonsortiet utgörs av sammanlagt 15 partners. Utöver sex forskningspartners ingår fem nationella och fyra europeiska intresseorganisationer, samt nationella och internationella nätverk inom hälsa och vård och omsorg.

– Projektet ska identifiera och analysera ett 40-tal goda exempel från de olika deltagarländerna inom vård och omsorg. Vi ska också göra tio mer djupgående fallstudier, där vi utöver själva vårdinsatsen, även analyserar mer övergripande politiska aspekter, så som lagstiftning, strategier, pågående reformarbete och finansieringsramar. Utifrån detta kan vi presentera evidensbaserade och handlingsinriktade rekommendationer för integrerad vård i gott och hållbart partnerskap, säger forskningsledaren Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Fokus ligger dels på offentlig vård och omsorg och dels på anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till en familjmedlem eller vän, ett fokusområde som enligt Elizabeth Hanson dessvärre ofta försummas inom de större prestigefyllda finansieringsprogrammen.

Syftet med projektet är att skapa och långsiktigt upprätthålla de förutsättningar och kontakter som krävs för att fortsätta detta värdefulla arbete när det fyraåriga projektet är avslutat och därigenom nå en långsiktig påverkan på organisatorisk, strukturell och samhällelig nivå.

Målet är att riktlinjerna som ska tas fram kan bli praxis för beslutsfattare, utförare, arbetsgivare, fackföreningar och den ideella sektorn på alla nivåer inom vården, både i och utanför Europa.  

– Vi kommer att utveckla 5-8 lösningsprototyper. Dessa ska sedan testas i olika vårdkedjor i fem europeiska länder (Tyskland, Italien, Nederländerna, Slovenien och Sverige). WELL CARE tillhandahåller resurser och vägledning via en helpdesk dit vårdgivarna kan vända sig för att få stöd och handledning.

Detta inkluderar även nya arbetssätt för samverkan som gör verklig skillnad i vardagen. Projektet kommer också att avsätta särskild tid till att etablera viktiga lokala, regionala och nationella ekosystem i de fem deltagande EU-länderna.

Systemen utgörs av en rad intressenter som till exempel personal och chefer inom vård och omsorg, politiker, forskare, relevanta idéburna organisationer, fackföreningar och intresseorganisationer.

– Att vi fått detta stora projekt är definitivt resultatet av gemensamma insatser och jag är stolt över vår prestation. Som vår prefekt nyligen sa till mig, "nu gäller det att omsätta det i handling". Jag är övertygad om att med stödet från vår institution, vår fakultet, från Externa Relationer, Region Kalmar och tillsammans med alla våra partners och olika intressenter från hela Europa och USA, kommer vi att kunna göra just det. Jag är mycket glad , konstaterar Elizabeth Hanson.

Projektet koordineras av Linneúniversitetet och forskningsledare är Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap och tillika FoU-ledare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt styrelseledamot (tidigare ordförande) i Eurocarers.

Deltagande parter

 • Linnéuniversitetet (koordinator, PI)    
 • Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Region Kalmar län, Sverige           
 • Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna 
 • Nederland Zorgt Voor Elkaar - kooperative, Nederländerna 
 • Istituto Nazionale di Riposa e Cura per Anziani, IRCCS INCRA, Italien            
 • Anziani e Non Solo- kooperativ, Italien            
 • Hochschule Zittau/Goerlitz Universitetet, Tyskland        
 • wir pflegen - Interessenvertretung Begleitender Angehöriger,Tyskland        
 • Univerza v Ljubljani, Slovenien        
 • Institut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medggeneracijsko,Slovenien
 • University of North Carolina at Chapel Hill, USA              
 • Mental Health Europe, Belgien           
 • Eurocarers, Belgien          
 • European Ageing Network, Tjeckien         
 • European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, Belgien