Forskning fritidshem. Två superhjältar på fritidshem.

Nytt FoU-program fördjupar kunskaperna om fritidshemmets roll för elevers lärande

Fritidshemmens verksamhet har traditionellt handlat om tillsyn, omsorg och lek, men i 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets uppdrag att komplettera förskoleklassen och grundskolan och mer aktivt stimulera elevers utveckling och lärande genom undervisning.

Under åren 2019–2022 drev Ifous FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag och redan i sluttampen av det arbetet väcktes tanken på att fortsätta fördjupa kunskaperna om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag. Nu startar fyra skolhuvudmän – Linköping, Skurup, Stockholms stad och Örebro – ett treårigt samarbete genom FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse. För forskningsinsatsen ansvarar en forskargrupp från Linnéuniversitetet under ledning av docent Helena Ackesjö.

– FoU-programmet ger oss forskare möjlighet att samverka med lärare, rektorer och förvaltningschefer för att tillsammans skapa ökad förståelse för fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag, säger Helena Ackesjö, forskningsledare i FoU-programmet.