Studenter samtalar på campus

Nytt masterprogram med fokus på hur mediekulturer och människor samspelar och påverkar varandra

Hösten 2024 startar Linnéuniversitetet ett nytt masterprogram för dig som älskar litteratur, film, konst, musik, serier och journalistik. Programmet ger både en bred och fördjupad kompetens om mediernas betydelse i kultur och samhälle.

Masterprogrammet Mediekulturer: Intermediala och multimodala studier erbjuder ett brett mediaperspektiv på berättande, meningsskapande, lärande och sanning i konst och kommunikation.

– Vi vill att studenterna ska utveckla nya insikter och metoder för litterär analys, som tar hänsyn till de komplicerade relationerna mellan digitala, analoga och fysiska medier, berättar Nina Ernst, lektor i litteraturvetenskap och programansvarig. 

Programmet ger fördjupad kunskap om interaktion mellan människor, mellan medier och mellan människor och medier. Nina förklarar att programmet rustar studenterna med teoretisk förståelse, analytiska verktyg och tvärvetenskaplig kompetens.

– Kurserna i intermedialitet och multimodalitet länkar samman huvudområdet litteraturvetenskap med filmvetenskap, musikvetenskap, konst- och bildvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, engelska och moderna språk, fortsätter Nina.

Programmet styrka ligger i att studenterna kommer att arbeta i en dynamisk och internationell lärmiljö, med undervisning både på campus och på distans.

– Här kommer studenterna att möta mediekulturer från olika ämnen och kunskapsområden, engagerade lärare och möjligheter till fördjupning inom sina egna intresseområden. Det finns också en direkt koppling till universitetets intermediala spetsforskningscentrum som utforskar relationer och interaktioner mellan medier, vilket gör programmet unikt, säger Nina.

Hon beskriver att den tvärvetenskapliga mediekompetens som programmet ger är efterfrågad på arbetsmarknaden.

– Efter avslutat program har du en stabil grund för forskarutbildning, en spetskompetens inom mediekulturer, och är väl förberedd för arbete inom områden som publicering, kultur, utbildning, information, kommunikation, media och administration, avslutar Nina.