Studenter som grupparbetar

Nytt masterprogram med fokus på medier, demokrati och mänskliga rättigheter startar i höst

Medier har en allt starkare betydelse för frågor som rör demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hösten 2023 startar Linnéuniversitetet ett nytt masterprogram för dig som vill analysera och få en djupare förståelse för mediernas roll i samhället.

Programmet motiveras av en samhällsutveckling där demokratin utmanas på olika sätt och där medierna spelar en viktig roll både i att skildra och i att påverka utvecklingen.

Den snabba och skiftande medieutvecklingen i samhället har skapat ett stort behov av förståelse för mediernas allt mer betydande roll och påverkan i fråga om samhällsinformation, politisk kommunikation, kulturella uttryck och social mobilisering – ett behov som programmet täcker.

– Vi vill ge studenterna verktyg för att utvecklas till aktiva aktörer i den medieutveckling som påverkar demokrati, mänskliga rättigheter och mediereglering i en internationell kontext, berättar Magnus Danielsson, lektor i journalistik och programansvarig.

Medieutvecklingen har också gett upphov till en rad komplicerade policy- och lagstiftningsfrågor både nationellt och internationellt, som kommande policymakare och lagstiftare måste hantera.

– Behovet av mediekompetens är stort i alla samhällets sektorer. Programmet bidrar med fördjupad kunskap. Kombinationen medie- och kommunikationsvetenskap och entreprenörskap samt inriktningen på policyfrågor och mediereglering är därför unik, fortsätter Magnus.

Programmet riktar sig till framtida forskare, samhällsskildrare eller beslutsfattare som har ambitionen att på ett ansvarsfullt sätt kunna bidra till utveckling och reglering av medielandskapet. Detta utifrån demokratiska ideal och principer oavsett nationell och geografisk tillhörighet.

– Genom programmet får vi beslutsfattare, forskare, management- och utvecklingsansvariga inom mediebranschen, analysexperter inom politiska och ideella organisationer, journalister, mediestrateger och kommunikationsansvariga med specialkompetens, avslutar Magnus.

Läs mer om masterprogrammet Medier, demokrati och mänskliga rättigheter