Arianit Kurti, Peter Aronsson, Johan Bergh, Jimmy Johansson, Ljusk Ola Eriksson, Ulrika Johansson-Ståhl m fl. Foto: Eglė Gerulaitienė

Öppen delning av skogsdata - en nyckelfaktor för att skydda klimatet och den biologiska mångfalden

Att öppet dela information om skogar är av stor betydelse för att skydda klimatet och bevara den biologiska mångfalden. Just nu driver Linnéuniversitetet initiativet Forest 4.0, ett excellenscenter för tillämpning av artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) inom skogssektorn i Litauen. Målet är att utveckla innovativa lösningar som omfattar hela processen i ett modernt skogsbruk.

För att minska klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, avskogning och skogsnedbrytning är det viktigt att öppet dela data från skogen. Även om data från statliga satelliter och fjärranalys delas mer och mer i Litauen, är utbytet av data som samlas in direkt i skogar fortfarande mycket begränsat.

Forest 4.0 syftar till att utveckla Litauens skogsstrategi genom att digitalisera skogsdriften och utveckla en innovativ bioekonomi baserad på skogar. Projektet kommer att bidra till EU:s gröna giv och övergången till en hållbar och cirkulär bioekonomi genom att erbjuda innovativa tillämpningar av datainsamling och databearbetning. Denna nya långsiktiga satsning kommer också att framhäva vikten av att sköta skogarna hållbart baserat på vetenskapliga principer.

– Användningen av olika digitala teknologier, som AI och IoT, kommer att förändra de grundläggande förutsättningarna för skogsbranschen, säger Arianit Kurti, projektledare för Forest 4.0. Projektet ska bli en innovationsplattform där data kommer att användas som en viktig resurs för att skapa nya insikter och värden för kunder i en cirkulär ekonomi inom skogssektorn.

Fokus på AI inom skogsindustrin

Den totala budgeten för projektet är 20 miljoner euro, varav 10 miljoner euro kommer från Litauens regering och ytterligare 10 miljoner euro från EU Horizon. Projektet är indelat i sju arbetspaket, där Linnéuniversitetets budget uppgår till 2,1 miljoner euro och fokus ligger på utveckling av aktiviteter inom vetenskaplig excellens och utbildning.

– Det ultimata målet för detta arbetspaket kommer att vara att identifiera behoven och etablera forskargrupper som arbetar med användning av AI- och IoT-metoder för hållbara forskningsapplikationer inom skogsindustrin, säger Arianit Kurti.

Exempel på aktiviteter skulle kunna vara att hantera utmaningarna relaterade till olika nivåer av digital mognad inom skogssektorn. Ett annat exempel kan vara att öka de digitala kompetenserna och erbjuda nya forskningsbaserade insikter om datadriven affärs- och tjänsteinnovation.

– Samarbetet inom Forest 4.0 kopplar ihop ambitionerna med The Bridge, som är ett långsiktigt och strategiskt projekt tillsammans med IKEA och Södra med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet. Genom digitalisering och samarbete kommer Forest 4.0 att utveckla och förbättra den cirkulära värdekedjan som börjar med den levande skogen, säger Peter Aronsson, rektor på Linnéuniversitetet.

Stödjer skogsägare

Rent praktiskt syftar projektet till att stödja skogsägare att använda skogsresurserna på ett mer effektivt sätt genom avancerade teknologier baserade på AI och IoT. Detta skulle möjliggöra ökad spårbarhet i hela värdekedjan med målet att nå en mer hållbar lösning. För vanliga medborgare skulle det innebära en bättre användning av naturresurser som skog och ett övergripande bidrag till de hållbara utvecklingsmålen.

– Avancerade tekniker och material är avgörande för att uppnå en hållbar värld. Med rätt material och tekniker kan vi konstruera möbler och inredning som inte bara minimerar miljöpåverkan utan också förhöjer den estetiska upplevelsen i vår omgivning. Låt oss utforska möjligheterna och arbeta tillsammans mot en mer hållbar framtid med skogen som råvara, säger Anna Rosenqvist, VD på Interior Cluster Sweden, ett av de deltagande företagen.

Ett kick-off-möte den 10-11 maj vid Vytautas Magnus University (VMU) i Litauen markerade starten på projektet som kommer pågå fram till 2029. På evenemanget deltog hedersgäster, rektorer och prorektorer för Vytautas Magnus University (VMU), Linnéuniversitetet och Kaunas University of Technology (KTU), företrädare för Europeiska kommissionen, Litauens republiks utbildnings-, vetenskaps- och idrottsministerium samt miljöministeriet, företrädare för Kaunas stads kommun, kommunfullmäktiges ordförande i Växjö kommun och många andra.

Länk till projektsidan: Forest 4.0

Kontakt

Arianit Kurti, forskningsledare och docent i informatik och prefekt för institutionen för informatik på fakulteten för teknik, mobil: 072 594 13 27, epost: arianit.kurti@lnu.se