öppet hänglås

Förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Nyligen tillgängliggjordes Kungliga bibliotekets förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Något som också uppmärksammades i denna krönika av Erik Stattin, handläggare vid Kungliga bibliotekte, i tidningen Curie. Ta del av förslaget på nationella riktlinjer för öppen vetenskap på denna webbsida

Alla som vill har möjlighet att fram till den 3.e november komma med inspel om innehållet. Dessa publiceras på sidan för största möjliga transparens (dock kan enskilda personer som skickar in kommentarer be om att inte få sina svar publicerade på sidan).