MyMoodle

Radering av gamla kursrum i MyMoodle

Kursrum i MyMoodle med slutdatum 17 april 2020 eller tidigare kommer att börja raderas med start den 2 maj. Denna så kallade gallring görs för att uppfylla gällande lagkrav och för att avlasta lagringsutrymmet i systemet från den stora mängden gamla kursrum i MyMoodle.

Om du har material du vill ha kvar från tidigare kursrum, behöver du ladda ned det senast den 1 maj. Din lärare (eller Linnéuniversitetet) har inte skyldighet att spara ditt material över lång tid. Detsamma gäller för ”halvfärdiga” uppgifter i gamla kurser.

Mer information om gallringen av gamla kursrum.