kvinna skriver på en Laptop

Registrera dig!

Du måste registrera dig på den kurs du ska läsa senast vid termins- eller kursstart för att visa att du är en aktiv student. Läser du ett program måste du registrera dig varje gång en ny kurs startar inom ditt program.

Du registrerar dig i Ladok för studenter. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.


Tänk på att om du läser en kurs som går över flera terminer behöver du registrera dig vid varje terminsstart för att visa att du fortfarande är aktiv på kursen.