Rikskonferens Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammets Rikskonferens 2023, Linnéuniversitetet

Den 14–15 juni genomfördes Rektorsprogrammets Rikskonferens vid Linnéuniversitetet. Konferensen hade två teman:
1. En ifrågasatt demokrati – skolväsendets dubbla uppdrag och
2. Utbildning i förändring – i ett digitalt samhälle.

I det första temat, En ifrågasatt demokrati – skolväsendets dubbla uppdrag, presenterades frågor om demokratins utmaningar och möjligheter i förskola och skola. I det andra temat, Utbildning i förändring – i ett digitalt samhälle, diskuterades frågan vad förskolans/skolans digitalisering egentligen innebär.

Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson medverkade och betonade vikten av ledarskap och rektorers roll i samhället. Skolministerns statssekreterare David Lindberg gav en uppdaterad bild av nationella satsningar inom förskola och skola. Konferensens deltagare fick möjlighet att ställa frågor kopplade till utvecklingsområden som berör rektorers arbete och bland annat diskuterades behovet av fler lärare för att undervisa, men även för att senare fortbilda sig inom utbildningsområdet.

I konferensens avslutning knöt professor Torbjörn Forkby samman konferensens två teman i en föreläsning om Utbildning som bärare av demokrati. Det var Skolverket och landets sju Rektorsprogram som deltog i konferensen och nästa år är det Karlstad som har värdskapet.

Lena Fritzén
Lena Fritzén, professor i pedagogik.
Föregående bild Nästa bild
Peter Aronsson
Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.
Föregående bild Nästa bild
Torbjörn Forkby
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete.
Föregående bild Nästa bild
Statssekreterare David Lindberg
Statssekreterare David Lindberg.
Föregående bild Nästa bild