tjej som sitter på löparbana med huvudet i händerna

Riskerna med energibrist hos idrottare kartläggs i ny IOK-rapport

Relativ energibrist är ett vanligt problem inom idrotten. En ny rapport från Internationella olympiska kommittén sammanställer de fem senaste årens forskning. ”Det viktigaste vi lyfter är följderna av ett för lågt intag av kolhydrater, hur mental hälsa påverkar och kan påverkas, samt rekommendationer om förebyggande åtgärder”, säger Anna Melin, en av medlemmarna av IOKs expertgrupp.

Det har tagit nästan två år för de 17 medlemmarna av Internationella olympiska kommitténs (IOK) expertgrupp om relativ energibrist att ställa samman de senaste årens forskningsrön inom området. IOKs nya konsensusrapport* bygger på över 170 forskningspublikationer och presenterades nyligen i en specialutgåva av British Journal of Sports Medicine, tillsammans med underbyggande artiklar.

– Ny forskning visar bland annat att ett för lågt intag av kolhydrater inte bara har en negativ påverkan på prestationsförmågan utan även på järnstatus, immunförsvar och skelett. Det har även kommit flera studier om problematiken hos manliga idrottare, samt hur mental hälsa påverkar och kan påverkas av låg tillgänglighet av energi, säger Anna Melin, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet och medlem av IOKs expertgrupp sedan 2018.

Ett av de vanligaste näringsrelaterade problemområdena

Relativ energibrist är ett syndrom som uppstår när man äter för lite i relation till den träningsmängd man har. Det kan påverka prestationsförmågan negativt och få mycket allvarliga hälsomässiga följder, till exempel utvecklande av en ätstörning, stressfrakturer och benskörhet.

Men det är inte bara riskerna utan även utbredningen som gör att det här är ett stort fokusområde inom IOK och inom idrotten generellt.

– Det är ett av de vanligaste näringsrelaterade problemområdena inom idrotten, just det att man äter för lite eller restriktivt. Den bakomliggande anledningen behöver inte vara att man har en ätstörning. Det kan vara att man helt enkelt inte vet hur mycket man behöver äta, eller att man inte kan äta tillräckligt mycket därför att man har så stora träningsmängder, säger Anna Melin.

Responsive header image

IOKs expertgrupp

IOKs expertgrupp inom relativ energibrist omfattar 17 experter från hela världen, varav Anna Melin är den enda från Sverige. De flesta i gruppen är forskare, men många arbetar även praktiskt med idrottare – allt från läkare, fysiologer och psykologer till nutritionister. Därutöver ingår en elitidrottare, en tränare och representanter från IOK. Rapporten är en så kallad *konsensusrapport som först och främst bygger på de vetenskapliga belägg som finns, men även på kliniska erfarenheter.

Anna Melin har varit medlem av expertgruppen sedan 2018 och tvekade inte när hon igen blev tillfrågad.

– Får man en sådan möjlighet tackar man inte nej. Inte när man som jag jobbar både kliniskt, forskningsmässigt och undervisningsmässigt med detta.

Praktiska verktyg och rekommendationer

I sitt arbete har IOKs expertgrupp bland mycket annat tagit fram ett nytt kliniskt bedömningsverktyg som ska underlätta upptäckandet och diagnosticerandet av relativ energibrist, med tillhörande rekommendationer för träning och tävling.

Anna Melin har, tillsammans med sju kollegor i gruppen, även skrivit en översiktsartikel med strategier och riktlinjer för hur relativ energibrist kan förebyggas och behandlas. Några av de viktigaste förebyggande faktorerna är exempelvis utbildning av tränare och idrottsmedicinsk kompetens samt minskat fokus på kropp och vikt i idrottsmiljöerna, speciellt hos unga under 18 år.

– Även närstående, tränare och idrottsorganisationer behöver ha tillräckliga kunskaper inom området och vara observanta på signaler. IOKs konsensusrapport med tillhörande riktlinjer är inte bara papper utan man kan använda den, kliniskt och praktiskt. Vi hoppas att man tar sig an våra rekommendationer och implementerar dem där man är, så att vi faktiskt kan hjälpas åt att förebygga relativ energibrist, avslutar Anna Melin.

Mer information

hantlar, äpplen, flaska, frön, hopprep

Relativ energibrist i svensk idrott

Anna Melin har forskat inom idrottsnutrition, relativ energibrist och ätstörningar under många år. Ett av hennes pågående forskningsprojekt heter Relativ energibrist i svensk idrott och undersöker förekomsten av relativ energibrist inom svensk idrott, hur träningsmiljöer kan verka förebyggande, hur relativ energibrist påverkar fysiologisk funktion under den aktiva idrottskarriären, men även potentiella hälsoeffekter senare i livet. Projektet är finansiärerat av Sveriges olympiska kommitté och Centrum för idrottsforskning.