supply chain management

Samarbetsavtal stärker forskningen inom hållbar logistik

Forskning inom logistik är avgörande för att hantera några av de utmaningar som samhällsutvecklingen står inför. Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet har genom ett forskningssamarbete nu möjlighet att kraftsamla sin forskning inom hållbar logistik och hållbara transporter.

Carl Bennet AB* finansierar ett forskningsprojekt och det innebär att Ekonomihögskolan får 1 miljon kronor om året i fyra år. Pengar som bland annat kommer att användas för att växla upp till större projektansökningar som professor Helena Forslund driver tillsammans med Linköpings universitet. Projektet fokuserar på hur vi kan utveckla fossilfria transporter i samverkan. Man har också ett nära samarbete med flera företag.

– Forskningen fokuserar både på de som köper transporter och de som tillhandahåller transporter, säger Helena Forslund. Inom Ekonomihögskolan har vi en lång tradition av utbildning och forskning inom hållbar logistik och hållbara transporter så detta samarbete klickar verkligen bra i vår verksamhet.

Målet är att skapa verktyg och modeller som kan hjälpa företag att designa, och styra, mäta och utveckla sina transportförsörjningskedjor på ett hållbart sätt. Tidigare forskning visar att transportköparna spelar en viktig roll i att göra logistiken mer hållbar, inte bara inom sina egna organisationer utan också långt ut i kedjan. Men det saknas fortfarande viktiga verktyg och modeller på flera områden. Förhoppningen med satsningen är att hitta modeller och sätt att få transporterna än mer hållbara.

– Vi på Carl Bennet AB ser fram emot att stödja forskningen vid Linnéuniversitetet och därigenom bidra till ett framtida hållbart samhälle, säger Carl Bennet.

– Och vi är måna om att inte bara ta emot pengar utan vi ser detta som en unik möjlighet att fungera som en bro mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning, fyller dekan Susanne Ackum i. Detta öppnar upp för fler finansiärer att delta och det främjar objektiv och vetenskaplig forskning som kan gynna både näringslivet och samhället som helhet.

Här kan du läsa mer om ämnet logistik/Supply Chain Management vid Linnéuniversitetet.

*Carl Bennet AB (CBAB) är ett ägarföretag som genom långsiktigt och aktivt ägande bidrar till sina innehavs utveckling och värdeskapande. Bolaget grundades 1989 i samband med förvärvet av Getinge. Inledningsvis var bolaget endast huvudägare i Getinge AB, men har under åren utvecklat sitt ägande till att även omfatta de börsnoterade bolagen Arjo AB, Elanders AB och Lifco AB.

Koncernen verkar genom sina bolag globalt i en rad olika branscher med marknadsledande positioner. Hälsovård, medicinteknik, dental, verkstadsindustri och logistik är de främsta verksamhetsområdena. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 31.000 i 48 olika länder.

[Källa: Carl Bennet AB:s hemsida]