Jonas Nordqvist presenterar projektet

Samverkan i fokus under Mötesplats Avancerad Digitalisering

Avancerad Digitalisering ska bidra till ett fortsatt starkt och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv och till nya lösningar som samhälle och industri behöver. Det görs genom att finansiera relevanta forskningsprojekt som inkommer med ansökningar via öppna utlysningar.

Ny teknik behöver utvecklas, anpassas och demonstreras i verklighetsnära miljöer. Programmet Avancerad digitalisering främjar flera forsknings- och utvecklingsnivåer. Det kan handla om allt från utveckling av enskilda tekniker mot ökad mognadsgrad, till att skapa möjligheter för tekniker att ingå i större system och studera hela systems möjligheter att lösa en viss uppgift.

Hittills har 92 projekt beviljats finansiering med en investering på totalt 965 miljoner kronor, i dessa projekt medverkar 227 unika aktörer. Ett av dessa projekt återfinns hos oss på Linnéuniversitetet ” Produktionsintegrerad visuell inspektion baserad på oövervakad maskininlärning” som genomförs i samarbete mellan Linnéuniversitetet, Gimic, Gunnebo Industries och SKF.

Den 26 maj anordnades Mötesplats Avancerad Digitalisering i Stockholm. Aktörer från pågående projekt, Vinnova, Regeringskansliet, Teknikföretagen mfl samlades för en inspirerande heldag med fokus på samverkan, forskning och industrins digitalisering. Linnéuniversitetet projekt var ett av de utvalda projekten som presenterades under dagen.

- En inspirerande dag som tydligt visade på vilka framsteg som görs på området och vad som är möjligt när man kraftsamlar. Dagen har öppnat upp för en rad nya kontakter för både oss på universitetet och våra företagspartners och det finns ett stort intresse av att följa projektets utveckling, säger Diana Unander, projektledare för projektet.

Programmet för Avancerad Digitalisering har fått anslaget till Avancerad Digitalisering utökat via Vinnova. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Inom datavetenskap och DISA kraftsamlar forskare nu inom ett par olika områden och bygger nya konsortier för att vara redo för kommande utlysningar inom Avancerad digitalisering.

 

För mer information om Mötesplats Avancerad Digitalisering: https://www.avanceraddigitalisering.se/en-heldag-med-fokus-pa-samverkan-forskning-och-industrins-digitalisering/

För mer information om Avancerad Digitalisering: https://www.avanceraddigitalisering.se/

Regeringsuppdrag om program för framtidens digitala lösningar https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/regeringen-forstarker-innovations--och-forskningsprogram-som-ska-bidra-till-framtidens-digitala-losningar-/