Idrott

Satsningar på rörelse i skolan och Idrottens dag 29 september 2023

Idrottens dag genomförs varje år i september. I år arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag tillsammans med skolor i hela Sverige fredagen 29 september 2023.

Dagen erbjuder aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygger broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet och att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.
Läs mer om Idrottens dag Småland
Skolor anmäler sig till Idrottens dag via denna länk

Skolverkets stödmaterial: Mer rörelse i skolan

Skolverket har under våren uppdaterat sin information för dig som arbetar med att få in mer rörelse under elevernas hela skoldag. Inspirationsmaterialet innehåller film, bildreportage och diskussionsfrågor.
Läs mer om Skolverkets satsningar för mer rörelse i skolan

Riksidrottsförbundets information till skolor: Inspiration till rörelse och idrott

Flera specialförbund har tagit fram både digitala och fysiska material som ska sänka trösklar in i idrotten. Riksidrottsförbundet samlar information från flera olika idrottsförbund för att inspirera skolor och föreningar att skapa mer rörelseglädje. Målet är att ge stöd att komma i gång, låta barn och unga testa nya idrotter och ge dem förutsättningar att fortsätta idrotta i förening.
Läs mer om Riksidrottsförbundets (rf.se) information till skolor

Rörelsecoacher

I satsningen samverkar RF-SISU Småland med Linnéuniversitetet och genomför en gemensam utbildning för personer som är verksamma i skolan och vill bli ”rörelsecoacher”. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6.

Lärare från vår region som ingår i årets satsning träffar Linnéuniversitetet den 6 och 7 september i Vrigstad och i Kalmar.
Läs mer om utbildningen som pågår 2023
Läs mer om RF-SISUS nationella rörelsesatsning

Kontaktpersoner

Vill man som skola ha stöttning i att skapa mer rörelse på skolan så kan man kontakta Rörelsesatsning i skolan - Småland (rfsisu.se)

  • RF-SISU Småland
    Cecilia Wilhelmsson               
    cecilia.wilhelmsson@rfsisu.se
  • Linnéuniversitetet
    Åsa Wiberg, kursansvarig för rörelsecoacher
    asa.e.wiberg@lnu.se