konferensen Teacher Education for Democracy and Wellbeing

Skolans roll för demokratin i fokus för internationell konferens

Skolan förväntas spela en stor roll i bildandet av ett demokratiskt samhälle, och ska fostra demokratiska medborgare. Men hur gör den det och hur skall lärarutbildningen arbeta för att främja det arbetet? Denna fråga stod i fokus för konferensen Teacher Education for Democracy and Wellbeing, som två under dagar i januari samlade ett 40-tal lärarutbildare från tio länder i Kalmar.

– Skolan är en viktig aktör för att bygga en stabil demokrati. Det innebär att vi inom lärarutbildningen måste utbilda de blivande lärarna i de här frågorna, säger Charlotte Silander, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och en av konferensens organisatörer.

– Vi behöver lära oss mer om hur man kan utbilda studenter till att arbeta med frågor som demokrati, tolerans och mångfald inom lärarutbildningen.

Konferensen vill ge de som arbetar med lärarutbildningar vid olika lärosäten och i olika länder möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

– Det finns ett stort behov av internationellt samarbete inom lärarutbildningen. Det här är ett sätt att bidra till det, säger Charlotte Silander.

Frågan om utbildningens betydelse för det demokratiska medborgarskapet var fokus för Mikael Persson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som var en av konferensens huvudtalare.

– Ja, utbildning spelar roll. De högutbildade deltar i politiken och röstar i politiska val i högre grad. Men det kanske inte är den avgörande faktorn, säger Mikael Persson, och lägger till:

– Skolan kan inte lösa allt. Man måste ha realistiska förväntningar på vad den kan åstadkomma.

Mikael Persson avslutar med att ge några tips på hur lärare kan skapa ett klimat som främjar demokratiska värderingar i skolan:

– Det behöver vara ett öppet klimat i klassrummet, där olika åsikter får höras och där sociala och politiska frågor diskuteras, säger Mikael Persson. Det är bra att använda nya media och olika undervisningsmetoder, i kombination med traditionell undervisning. Utvärdera löpande, och använd de undervisningsformer som passar just den aktuella klassen.

Disa Bergnehr

Disa Bergnehr, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, var den andra huvudtalaren. Hon pratade kring hur skolhälsovården kan ge vård och stöd i skolor med låga resultat.

I samband med konferensen hade europauniversitetet EUniWell:s Teacher Education Arena möte. Representanter från universiteten i Florens, Köln, Murcia och Linnéuniversitetet träffades på plats i Kalmar, medan representanter från övriga deltog på mötet online. 

Bakom konferensen står Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring i form av Charlotte Silander och Mattias Lundin från fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Teacher Education Arena meeting

Deltagarna i Teacher Education Arena mötet.