AI

Skolor välkomnas att delta i en forskningsenkät: Internationell studie om lärares attityd till användning av AI-baserade system

Även om användning av AI-baserade utbildningsverktyg kan hjälpa lärare i deras arbete och förbättra undervisning och lärande, finns det också utmaningar med att ta till sig AI-teknik i skolor. Lärare kan ha olika attityder, uppfattningar om och förtroende för denna tekniska utveckling.

Marcelo Milrad, professor i medieteknik, är Linnéuniversitetets kontaktperson för forskningen som genomförs i samarbete med partners i USA, Israel, Norge, Japan och Storbritannien. Forskare från KTH, Örebro universitet och Linnéuniversitet samlar in data från svenska lärare. Studien i Sverige leds av Olga Viberg, docent vid KTH.

Det är viktigt med kunskap om hur lärarnas arbetssituation ser ut för att kunna planera kommande kompetensutvecklingsinsatser och för att kunna stödja lärarna i deras dagliga arbete.

Under våren skickas enkäter till lärare på högstadiet och gymnasiet som undervisar i naturvetenskap, teknik och matematikämnena. Deltagande i enkäten är frivilligt och lärarna kan när som helst avbryta deltagandet utan några konsekvenser. Deltagandet är anonymt. Målet med undersökningen är att förstå lärares attityder till och förtroende när det gäller att integrera AI i sin undervisning och din åsikt är därför mycket viktig!

Information om enkäten och kontakt