Roboten Misty

Skolprojekt med roboten Misty

I ett pilotprojekt testar Linnéuniversitetets forskare hur roboten Misty kan göra det roligare och lättare för elever att lära sig programmera.

Roboten, som finns på marknaden, har mest använts i sociala sammanhang tidigare, inte som en del av undervisningen. Under pilotprojektet under våren 2023 har forskare från Linnéuniversitetet varit en vecka i mellanstadieklasser i både Nybro och Växjö.

Pilotprojektet visar hur interaktionen som möjliggörs av Mistys tal på olika språk och ansiktsuttryck sporrar eleverna att förstå koden som styr Misty bättre så de själva kan göra ändringar så att hon reagerar som de vill. Tanken är att fortsätta studera hur sociala robotar som Misty kan användas i undervisningen i språkligt heterogena klasser för att utveckla elevernas matematiska resonemangsförmåga, problemlösningsförmåga och språkliga förmåga.

Hör gärna av dig till kontaktperson Andreas Eckert för mer information om Misty-samarbetet med skolklasserna.

Hör gärna av dig till kontaktperson Italo Masiello för mer information om tvärprofessionell forskning och ett nytt forskningsprogram inom Utbildningsteknologi placerad vid korsningen mellan digital teknik, inlärningsanalys och utbildningsvetenskap. Du kan läsa mer om forskningen på EdTechLnu.