Studenter i miljö

En tredjedel av alla som vill läsa sommarkurser har sökt till Linnéuniversitetet

Av totalt 53 706 sökanden har 17 809 valt att söka en sommarkurs vid Linnéuniversitet till sommaren 2023, vilket gör Linnéuniversitetet till det näst mest sökta lärosätet i Sverige.

Det är nästan 1 500 fler sökanden till årets sommarkurser vid Linnéuniversitetet jämfört med förra årets 16 366 sökande; vilket motsvarar en ökning med nästan nio procent (8,8 %).

– Vi överträffar sifforna för första pandemivåren 2020 med råge. Sedan når vi inte riktigt upp till toppnoteringarna vi hade 2021, men det här är trots allt den högsta siffra vi haft utan omfattande påverkan från yttre faktorer, kommenterar Peter Citron, sektionschef studerandeavdelningen.

Det är bara Stockholms universitet som har högre söktryck med 18 448 sökanden, vilket är en ökning med lite drygt två procent. Totalt sett i Sverige gjorde 53 706 personer en ansökan, vilket var en ökning med 2,4 procent jämfört med föregående år.

Linnéuniversitetet har de senaste åren haft en positiv trend där antalet sökande ökat från år till år.

– Ser vi till det faktiska antalet sökande så är årets siffror riktigt bra. Inte lika lätt att öka när vi redan har ett stort söktryck. En tredjedel av alla som söker sommarkurser har minst en kurs vid Linnéuniversitetet på sin ansökan.

Antagningsbeskeden för årets sommarkurser går ut den 26 april 2023.

Mer information