Gruppbild på konferensdeltagarna

Stadens hållbarhet och förändring i fokus för internationell konferens

Under två dagar i oktober pågick konferensen Sustainable Built Environment and Urban Transition vid Linnéuniversitetet. De 110 deltagarna från 14 länder i Asien, Afrika, Sydamerika och Europa djupdök i frågor om hållbarhet och urbanisering kopplat till staden.

Konferensen har som mål att skapa en plattform där forskare, studenter, yrkesverksamma och experter från olika delar av världen delar med sig av sin expertis och sina olika perspektiv på frågor om stad och urbanitet kopplat till hållbar utveckling. Några av de frågor som togs upp på konferensen var hälsa och välbefinnande, grönområden, byggnaders energieffektivitet, grön infrastruktur samt cirkulär ekonomi i byggd miljö.

Professor Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet, var ordförande för konferensen och en av huvudarrangörerna.

– Det har varit en bra första konferens. Vi har haft kända huvudtalare, och innehållet har haft ganska stort fokus på forskning och vetenskap, berättar Krushna. Men vi har även haft till exempel anställda vid kommuner med som deltagare på konferensen, och studenter också, så klart.

– Vi behöver lösa problem kring staden, dess utveckling och framtid, särskilt när det gäller frågor om hållbarhet. Men för att lösa problemen måste vi samarbeta brett mellan olika discipliner. Det vill vi bidra till, avslutar Krushna Mahapatra.

Linnéuniversitetet arrangerade konferensen tillsammans med Europauniversitetet för välbefinnande (EUniWell). EUniWell består av elva universitet från Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ukraina, Ungern och Sverige.

En av EUniWell:s forskningsarenor stod bakom konferensen, nämligen Environment, Urbanity and Well-Being som samlar forskare kring klimatförändringar och klimatskydd för att skapa hållbara, säkra och inkluderande miljöer. Arenan passade på att ha en fysisk träff vid Linnéuniversitetet i samband med konferensen.

Röster från konferensdeltagarna:
– Fantastiskt program!
– Det var lätt att följa med, även om vissa delar inte riktigt var inom mitt område
– Många ämnen som passade mig
– Många spännande diskussioner och presentationer

Från konferensområdet
Från en av föreläsningarna