Stipendiehögtid 2023

Stipendiehögtid vid Linnéuniversitetet!

Under fredagen arrangerade Linnéuniversitetet, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan, årets Stipendiehögtid på campus i Växjö. Sammanlagt delades 2 298 000 kronor ut till 60 stipendiater.

Såväl studenter, personal och alumner fanns representerade bland 2023 års stipendiater som uppmärksammades under fredagens ceremoni.

Högtiden inleddes med att Sparbanksstiftelsen Kronan på förmiddagen delade ut stipendier till ett sammanlagt värde av 450 000 kronor till 14 examensarbeten, skrivna av studenter  på Linnéuniversitetet. 

Sparbankstiftelsen Kronan stipendiater
Alla stipendiater hos Sparbankstiftelsen Kronan 2023!
Sparbankstiftelsen Kronan stipendiater
En glad student går iväg med en check på 50 000 för sitt examensarbete.

Efter stor gemensam lunch för samtliga stipendiater och deras gäster fortsatte sedan ceremonin på eftermiddagen med utdelning av Linnéuniversitetets övriga stipendier.  Vicerektor för lärarutbildningarna, Hanna Palmér, hälsade välkommen och tyckte att fredagen var en extra bra och rolig jobbdag. Hon uttryckte även stor tacksamhet till alla givare och andra inblandade som gör dagen möjlig. 

Ett nyinstiftat stipendium som vänder sig särskilt till studenter vid programmet Innovation through business, engineering and design är Thomas Carlzons stipendiefond. Thomas Carlzon var under sin tid som verkställande direktör för IKEA AB en betydelsefull person för utvecklingen av Växjö universitetet och senare Linnéuniversitetet. Han var känd som en hängiven ledare inom IKEA men också som mentor för chefer utanför företaget. På universitetet engagerade han sig särskilt i utbildningsfrågor. 

Ett annat stipendium som delades ut för första gången var Linnéuniversitetets innovationsutlysning 2023 där fyra projekt erhöll 250 000 kronor vardera för att arbeta vidare med just sin innovativa idé och ges möjlighet att förverkliga den. 

Titta in på Stipendiehögtiden:

Hannes Fransson
Hannes Fransson, årets Thomas Carlzon stipendiat, är stolt och glad för utmärkelsen och siktar på att jobba med hållbarhetsfrågor efter avslutad examen på programmet Innovation through business, engineering and design.
Innovationsutlysning 2023
Linnéuniversitetets innovationsutlysning delades ut för första gången och gick till totalt fyra olika projekt.

Irene & Bo Adolfsson stipendiater
Irene och Bo Adolfssons stiftelse utlyser stipendier till begåvade, lovande och behövande studenter vid Linnéuniversitetet, födda i Kalmar län. I år var det 8 studenter som erhöll 50 000 kronor vardera.
Tore Danielsson stipendiater
Tore Danielssons stipendium delas, vartannat år, ut till forskare vid Fakulteten för teknik. I år gick stipendiet till Michael Dorn och Wit Derkowski båda docenter vid Institutionen för byggteknik samt till Reza Hosseinpourpia docent vid Institutionen för skog och träteknik.

Musikmakaren Elias Nilsson var ett uppskattat inslag under eftermiddagens stipendieutdelning. Elias framförde verk på flygel men tog även fram dragspelet och bjöd på fartfylld polka. 

Elias Nilsson på dragspel
Stiftelsen Werner von Seydlitz stipendiater
Sophia Opitz & Gustav Backlund, båda stipendiater hos Stiftelsen Werner von Seydlitz. Stiftelsen delar varje år ut stipendier för bästa examensarbete inom Skogskandidatprogrammet och Skog och träteknik högskoleingenjör.

SOL-stipendiater
SOL-stipendiet är stipendium till studerande på programmen inom området för språk och litteratur vid Fakulteten för konst och humaniora. Årets stipendiater är Vanessa Necevska &
Hanna Ivanishena.

 - Precis som vi sa förra året så är det en ynnest att få följa stipendiearbetet under året och få vara med under denna dag då allt kulminerar ut i en festlig härlig dag tillsammans säger Ida Willander, kvalificerad stipendiehandläggare & Christel Olsson, eventkoordinator och som också agerade konferencierer under eftermiddagsceremonin.