Grafik som ska illustrera data och algoritmer

Stora framgångar under 2022 för spetsforskningscentret DISA

Forskare inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) har spelat en avgörande roll i flera satsningar med fokus på datadrivna aspekter, inom allt från e-hälsa till industriell forskning. Den externa finansieringen har ökat och DISA har blivit alltmer involverat i nationella och internationella samarbeten. Det visar en ny rapport om DISA:s aktiviteter under 2022.

2022 var ett framgångsrikt år för spetsforskningscentret Data Intensive Sciences and Applications (DISA) vid Linnéuniversitetet. Det visar en sammanställning över centrets aktiviteter under fjolåret som just presenterats.

Strategiska satsningar

Forskare inom DISA har på olika sätt varit aktiva i två av de större strategiska satsningar som finns på Linnéuniversitet, där datadrivna aspekter visat sig vara oerhört viktiga. Engagemanget i The Bridge ledde till strategiska rekryteringar som har stärkt teamet på DISA inom forskargruppen Forestry, Wood and Building Technologies, som nu leds av Johan Fransson. Tack vare engagemang från DISA-forskare i storsatsningen inom e-hälsa tillsammans med Region Kalmar län, har hälsodata blivit ett av fokusområdena för samarbetet. Där har forskare som Evalill Nilsson och Tora Hammar haft nyckelroller.

DISA sökte ett andra intag i industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA) från KK-stiftelsen och beviljades finansiering för sju nya industridoktorander. Samtliga kommer att anställas av partner inom industrin och antas till forskarstudier på Linnéuniversitetet. Doktoranderna ska arbeta med olika typer av dataintensiv forskning som ligger nära företagens interna utveckling och handledas av tvärvetenskapliga forskarteam.

Digitala innovationshubbar

I Sverige har fyra så kallade Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) fått finansiering. Av dessa medverkar Linnéuniversitetet i två.

Inom hubben Health Data Sweden har flera forskare från DISA varit drivande i arbetet med hälsodata och kompetensutveckling. I DigIT Hub Sweden som fokuserar på smart industri och smarta samhällen har andra forskare varit involverade. De kommer att bidra med kunskap och kompetens inom bland annat Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC).

– Båda satsningarna kommer att öka DISA:s synlighet och skapa starkare nationella nätverk, berättar Welf Löwe, professor i datavetenskap och forskningsledare för DISA.

Storsatsning på infrastrukturer

Under 2021 gjorde Vetenskapsrådet en storsatsning på infrastrukturer. Linnéuniversitetet medverkar i två av de som beviljades medel och under 2022 startade det verkliga arbetet. Forskare från forskargrupperna Data Intensive Digital Humanities och Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA) har varit involverade i Huminfra, och även i den finska infrastrukturen Fin-Clariah, medan forskare inom visualisering är engagerade inom InfraVis. Erbjudanden om tjänster och utvecklingen av infrastrukturerna har varit i fokus.

Nationella och internationella samarbeten

Forskarna inom DISA blir alltmer aktiva i såväl nationella som internationella samarbeten, både på individ-, forskargrupps- och centrumnivå. Några exempel på nätverk och kluster där DISA som helhet har blivit mer aktivt är nationellt AI Sweden och Digital Manufacturing Cluster, och internationellt EUniWell.

– Forskarna inom DISA fortsätter alltså att spela en viktig roll inom datadriven forskning, samtidigt som de etablerar starka samarbeten och nätverk både på nationell och internationell nivå, sammanfattar Diana Unander, forsknings- och projektkoordinator för DISA.

DISA 2022 i siffror

Inom parentes motsvarande siffror från DISA:s fyra första verksamhetsår, 2017–2020.

 • Publikationer: 133 (258)
 • Finansiering
  • Sökt finansiering: 624 milj kr
  • Beviljad finansiering: 227 milj kr (229)
  • Varav direkt till DISA: 58 milj kr (98)
 • Disputationer
  • Den första DISA-doktoranden, Tomas Bylund, disputerade i fysik
  • Disputerade affilierade doktorander: 10 (6)