jordbrukslandskap med digital grafik pålagd

Stort europeiskt projekt ska göra data från skogsbruk tillgängliga

Tack vare teknikutvecklingen kan stora mängder data samlas in från skogs- och lantbruket. Men hur ska såväl skogsbrukare som samhälle och företag dra nytta av all data så att alla parter tjänar på det? Det är fokus för det nya europeiska forskningsprojektet EnTrust, med Linnéuniversitetet och Södra som svenska huvudpartner och en budget på 2,7 miljoner Euro.

16 universitet och företag från fem europeiska länder, däribland Linnéuniversitetet och Södra, samarbetar i ett nytt, stort projekt vid namn EnTrust. Fokus i projektet är hur data från skogs- och lantbruk kan göras tillgängliga, regleras och nyttiggöras, och hur förtjänsterna av detta kan delas på ett rättvist sätt mellan skogsbrukare, samhälle och företag. Samtidigt kommer projektet att gynna biologisk mångfald.

– Det samlas in stora mängder data inom skogsbranschen, i hela kedjan från skogsproduktion via sågverk till eftermarknad. Vi vill att denna data ska komma till användning och även att skogsbrukare på så vis ska kunna bredda sin verksamhet, säger Arianit Kurti, docent vid Linnéuniversitetet och ledare för den svenska delen av projektet.

Elva doktorander

En stor och viktig bit av EnTrust är de elva doktorander som ska anställas. Deras forskning kommer att ske i skärningspunkterna mellan datavetenskap, informationssystem och samhällsvetenskap.

– Målet är att de ska utbildas till framtidens data executives, som fokuserar på analys och tillgänglighet av data, med kreativitet och innovativa tankesätt som självklara kännetecken, berättar Arianit Kurti.

Två av doktoranderna kommer att hamna i Småland: en vid Linnéuniversitetet och den andra hos Södra. Doktoranden som anställs på Södra ska arbeta med att utveckla affärsmodeller för användningen av data från skogsbruket utifrån ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv.

Universitetets doktorand ska utveckla ett protokoll för bedömning av immateriella tillgångar. Detta ska ge lantbrukare och skogsägare möjlighet att använda data för att mäta och driva på prestanda mot EU:s så kallade gröna giv; att bli världens första klimatneutrala region.

Utforma och testa datadrivna affärsmodeller

På Södra ser man fram emot samarbetet i EnTrust och det arbete företagets industridoktorand ska utföra.

– Vårt mål är att ha skogsindustrins bästa IT-lösningar och digitala erbjudanden. Tillsammans med industridoktoranden vill vi kunna utforma och testa datadriva affärsmodeller, säger Torbjörn Karlsson, Head of Digital på Södra IT.

– Vi ser projektet som ytterligare ett sätt att öka värdet på våra medlemmars skogsgårdar, samt öka vår egen digitala mognad kopplat till de globala målen för hållbar utveckling. Det är en stor möjlighet för Södra att kunna göra det tillsammans med Linnéuniversitetet och nätverket i EnTrust.

EU-finansierat med 30 miljoner kronor

EnTrust finansieras av EU-kommissionen genom programmet Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks. Den totala budgeten är 2,7 miljoner Euro.

För Linnéuniversitetet och Södra handlar det om 300 000 Euro vardera. I den svenska delen av EnTrust deltar även företagen Interior Cluster Sweden och HL Design. De kommer att bidra med bland annat gästföreläsningar och praktiskt stöd till doktorander.

– Linnéuniversitetet ska koordinera den del av projektet som handlar om att ta fram nya typer av livskraftiga affärsmodeller som skapar en rättvis fördelning av värdet på den data som skogsbrukare levererar. På så sätt kan man garantera att skogsbrukarna drar nytta av det värde de skapar, säger Arianit Kurti.

Mer information

Koordinator för EnTrust är Maynooth University på Irland. Uppstartsmötet ägde rum i Dublin 8 mars och projektet ska pågå till och med 2026.

Den svenska delen av konsortiet i EnTrust.
Den svenska delen av konsortiet i EnTrust.