Hav

Studie visar att regn transporterar marina virus

Mikrober rör sig fram och tillbaka mellan de marina och atmosfäriska ekosystemen, det vill säga hav, luft och nederbörd. Hittills hade dock ingen lyckats kartlägga cykeln för mikrobiologisk spridning förrän nu. Biologen Janina Rahlff från Linnéuniversitetet har lyckats med just detta tillsammans med forskare från Tyskland och Italien.

Forskarna har samlat in havsvatten, havsytfilm och skum, samt regn och marknära aerosoler under fyra veckor på Tjärnö marina laboratorium (Göteborgs universitet) i Bohuslän. Med hjälp av metagenomisk diagnostik hittade de samma virus i samtliga ekosystemen. 

"Vi kunde också spåra ett virusgenom baserat på dess mutationsmönster och på så sätt kartlägga dess väg längs det naturliga vattnets kretslopp", förklarar Rahlff.

Hon beskriver cykeln så här: ”De så kallade Neuston-organismerna och virusen återfinns i havets översta centimeter, inklusive den cirka en millimeter tjocka havsytfilmen. De överförs särskilt lätt i aerosoler. Aerosoler fungerar i sin tur som kärnor för kondensering av vattenånga och är avgörande för bildandet av moln i atmosfären. Nederbörd som regn eller snö faller sedan från molnen."

Forskarna kom fram till att marina virus och mikrobiella värdar var mer benägna att uppstå i regnet om luftmassorna tidigare hade tillbringat mer tid över havet. Det som också var slående var den höga andelen av baserna guanin (G) och cytosin (C) i DNA från många virus iluften och särskilt från regn. 

"För det mesta hittades inte dessa virus i havet. "Immunsystemen hos mikrobiella värdar där hade tidigare redan tagit hand om dem", säger Rahlff. "Så virusen från regnet hade lämnat ett slags fotavtryck i havet."

Dessa vetenskapliga fynd kan hjälpa till att bättre bedöma uppkomsten och spridningen av nya virus. Janina Rahlff har nyligen fortsatt sin forskning vid universitetet i Jena. 

"Jag är särskilt intresserad av var viruspopulationen med höga GC-baser kommer ifrån och under vilka förhållanden de uppstår. Eftersom kraftig nederbörd kommer öka i och med klimatförändringarna här i norra Europa, känns det viktigt för mig att veta vad det faktiskt är som regnar ner över oss.”

Läs hela den vetenskapliga publikationen via denna länk