Människor på konferens

Nationell webbkonferens i Kalmar

Den 19-20 april samlas ett 100-tal personer från Sveriges lärosäten med fokus på IT och webb på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är dags för den årliga Suniweb-konferensen.

Suniweb är nätverket för alla som jobbar med webb inom svenska universitet och högskolor på en övergripande nivå, både innehållsmässigt och tekniskt. Syftet med de två konferensdagarna, förutom kompetensutveckling, är att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Det kommer bli två fullspäckade dagar med föreläsningar och workshops. Till årets inbjudna gästföreläsare hör UX-experten Andy Priestner, SEO Manager Rebecca Hansson från Viva Media, och Open AI-språkrören Johan Leitet och Fredrik Ahlgren från Linnéuniversitetet.

Mer information om Suniweb finns på Suniweb.se