Susanne Ackum porträttbild

Susanne Ackum utreder amorteringskrav åt regeringen

Susanne Ackum, dekan vid Ekonomihögskolan, är en av de tre forskare som regeringen har utsett till att utvärdera vilka politiska åtgärder som är effektiva för att bemöta hushållens höga skuldsättning.

– Ett mycket intressant uppdrag eftersom hushållens skuldsättning ofta lyfts fram som ett av den svenska ekonomins största problem, säger Susanne Ackum.

Med anledning av de svenska hushållens höga skuldsättning har finansmarknadsminister Niklas Wykman tillsatt en kommitté med två huvudsakliga uppdrag: dels att utreda vilka risker som finns för ekonomin i stort med den höga skuldsättningen, dels att utvärdera hur politiska åtgärder som amorteringskrav och bolånetak kan motverka riskerna.

Ekonomihögskolans Susanne Ackum, tidigare generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, är en av tre forskare som leder utredningen.

– I dagsläget, med stigande räntor och hög inflation, så är det viktigt att hålla koll på vad som händer med hushållens konsumtion och ekonomi. Å ena sidan vill man att aktiviteten i ekonomin dämpas av räntehöjningar för att på så vis få bukt med inflationen, å andra sidan vill man inte att fördelningseffekterna blir allt för svåra för vissa grupper, säger Susanne Ackum.

I kommittén ingår även nationalekonomerna Peter Englund, tidigare styrelseledamot i Finansinspektionen och John Hassler, före detta ordförande i Finanspolitiska rådet. De har hjälp av ytterligare tolv sakkunniga.

Utredningen ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

 

Mer information:

Läs mer om kommitténs arbete på regeringens hemsida.