SLS eHälsokommitté

Svenska Läkaresällskapet besökte eHälsoinstitutet

I slutet av augusti genomförde Svenska Läkaresällskapets eHälsokommitté och Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) ett studiebesök då de besökte eHälsoinstitutet och E-hälsomyndigheten i Kalmar.

Under två dagar i augusti besökte Svenska Läkaresällskapets eHälsokommitté eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet och E-hälsomyndigheten i Kalmar. Temat för resan var att lyssna in och tillsammans med representanter från E-hälsomyndigheten och eHälsoinstitutet diskutera hur profession, akademi myndigheter, näringsliv och regioner kan samverka i olika frågor.