Personer vid konferensbord

Trends in Accounting Research-konferens genomförd i Kalmar

TARC 2023 är en forskningskonferens inom redovisning med doktorandkollokvium och presentationer av papers, som har anordnats av Linnéuniversitetet i samarbete med Kiel University of Applied Sciences (Tyskland), Kaunas University of Technology (Litauen), University of Lodz (Polen) och Jönköping University. Konferensen hölls i Kalmar mellan den 4 och 6 oktober.

Konferensens organisationskommitté bestod av Krister Bredmar och Jan Alpenberg från Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, och ett 30-tal forskare från 11 olika länder tog sig till Kalmar för att delta.

Syftet med konferensen är att föra samman forskare från olika länder och att diskutera de senaste trenderna och frågorna kring redovisningsforskning.

Konferensen inleddes med ett doktorandkollokvium på onsdagsmorgonen. Denna del var helt tillägnad unga och nya forskare. Fem doktorander presenterade sina uppsatser och fick värdefulla kommentarer från erfarna forskare. Kollokviet streamades även till forskare från Asien och tillsammans var cirka 25 deltagare närvarande.

Den andra delen av konferensen, (onsdag eftermiddag och torsdag) ägnades åt konferensend huvudsessioner. Sessionerna var uppdelade i två kategorier, en för fullständiga uppsatser och en för pågående uppsatser. Totalt presenterades 23 vetenskapliga artiklar och många av artiklarna visade på nya och lovande idéer. Ett 30-tal deltagare var närvarande under huvudkonferensen.

Under konferensens tredje dag erbjöds ett särskilt arrangerat företagsbesök på Scania i Oskarshamn för konferensdeltagarna. Syftet med besöket var att lära sig mer om redovisningsutmaningar inom fordonsindustrin.

Sammanfattningsvis var konferensen en stor succé och alla deltagare njöt av besöket i Kalmar. Nästa TARC-konferens kommer att anordnas av University of Lodz, Polen, 2025.