RUC-råd 14 december 2023

Tema för RUC-rådet 14 december: Hur skapa förutsättningar för kompetensutveckling?

Representanter från regionens skolhuvudmän samlades digitalt för att diskutera dagens tema. RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse.

Det bjöds på presentationer och gruppdiskussioner där man delade med sig av information och erfarenheter samt olika perspektiv på kompetensutveckling för personal i förskola och skola.

Behöriga förskollärare och lärare och kompetensutveckling är avgörande för en mer likvärdig utbildning, där alla barn och elever möter undervisning av hög kvalitet. Av skollagen framgår det att undervisande personal ska ges möjligheter till kompetensutveckling och att den ska grundas på en analys av vilka behov som finns.

Medverkande:

Therese Jakobsson, utredare vid Skolinspektionen, presenterade resultat från rapporten Lärares kompetensutveckling – Skolor och huvudmäns strategiska arbete med kompetensutveckling.

Jutta Lesell, utbildningssamordnare kansliet för lärarutbildningen Linnéuniversitetet, presenterade faktorer som underlättar för yrkesverksamma i förskola och skola att kombinera studier med arbete.

Martin Snickars, barn- och utbildningschef i Hultsfreds kommun, berättade om en modell med individuella utvecklingsplaner för varje medarbetare där behovet av kompetensutveckling synliggörs. Modellen är också tänkt att matcha med det kommande nationella professionsprogrammet för lärare.

Anna Bengtsson, verksamhetsutvecklare i Växjö kommun, berättade om hur kommunen arbetar med lärares och rektorers kompetensutveckling. Bland annat finns förutsättningar för att ett antal personal kan genomgå en professionsmagister i pedagogik och lärare och rektorer kan medverka i praktiknära forskningsprojekt.