RUC-råd på campus Växjö

Tema för RUC-rådet 22 september 2023: Lärar- och kompetensförsörjning med stöd av professionsutveckling

Representanter från regionens skolhuvudmän samlades på campus Växjö för att diskutera dagens tema. RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse.

Dagens tema: Lärar- och kompetensförsörjning med stöd av professionsutveckling

Cirka 30 representanter från skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt forskare och utbildare från Linnéuniversitetet samlades för att fördjupa dagens tema.

Det bjöds på presentationer och gruppdiskussioner där man delade med sig av information och erfarenheter kopplade till professionsutveckling.

Prognoser visar att det fortsatt finns ett stort behov av nyutexaminerade förskollärare och lärare. Samtidigt finns det en brist på behörig personal i förskola och skola. Hur kan läraryrket göras attraktivt och professionsutvecklande i skolhuvudmannens verksamhet och på varje förskola och skola?

Medverkande:
Therese Linnér, Utbildningschef Lessebo kommun
Katarina Ståhlkrantz, Rektorsprogrammet Linnéuniversitetet
Stephan Rapp, Rektorsprogrammet Linnéuniversitetet
Therese Emrin Feltenstedt, Lärarutbildningen Linnéuniversitetet
Ulrica Johansson Åleheim, Lärarutbildningen Linnéuniversitetet

Lessebo
Therese Linnér, skolchef i Lessebo kommun, berättade om hur man i Lessebo arbetar för att ge rektor goda förutsättningar att vara pedagogisk ledare och hur man kan behålla personal och också attrahera ny personal.
Presentation Stephan och Katarina, RUC-råd 22 sep 2023
Katarina Ståhlkrantz och Stephan Rapp, Rektorsprogrammet Linnéuniversitetet, presenterade en bild utifrån forskning hur skolhuvudman kan arbeta för att ge förutsättningar för professionsutveckling i förskola och skola.