Presentation RUC-rådet 25 april 2023

Tema för RUC-rådet 25 april 2023: Digitalisering och digitala lärresurser i skolväsendet

Representanter från regionens skolhuvudmän samlades för att diskutera dagens tema. RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse.

Dagens tema: Digitalisering och digitala lärresurser i skolväsendet

Cirka 45 representanter från skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt forskare och utbildare från Linnéuniversitetet samlades för att fördjupa dagens tema.

Det bjöds på presentationer och gruppdiskussioner där man delade med sig av erfarenheter och idéer kopplade till digitalisering.

Skolväsendets fortsatta digitala utveckling, enligt förslaget till den nya nationella digitaliseringsstrategin, handlar om två saker. Det första är att rusta elever med en digital kompetens. Det andra är att använda digitala verktyg och läromedel för att öka kvaliteten i undervisningen.

Men hur kan förskollärare och lärare ges förutsättningar att fortsätta att utveckla sin digitala kompetens och hur kan digitaliseringen användas och följas upp i undervisningen? Och hur kan relevant forskning om digitaliseringens möjligheter och utmaningar för att göra medvetna val bidra till att höja undervisningens kvalitet?

Medverkande:
Italo Masiello, professor, Linnéuniversitetet
Jenny Sellberg, undervisningsråd, Skolverket (via länk)
Johan Fagergård, lärare, Fagerslättsskolan Nybro kommun
Johan Leitet, universitetsadjunkt i datavetenskap, Linnéuniversitetet
Marina Wernholm, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Skolverkets presentation
Jenny Sellberg, undervisningsråd Skolverket, presenterade förslaget till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027.