Gula blommor

Sök stipendium ur Thomas Carlzons stipendiefond

Thomas Carlzons stipendiefond, med insamlade medel från Thomas vänner, kollegor och nätverk, möjliggör att vi årligen under åren 2023–2025 kan uppmärksamma framgångsrika studenter på programmet Innovation through business, engineering and design.
Stipendiesumman är 15 000 kr / år och tilldelas en stipendiat per år.

Thomas Carlzon var under sin tid som verkställande direktör för IKEA AB en betydelsefull person för utvecklingen av Växjö universitetet och senare Linnéuniversitetet. Han var känd som en hängiven ledare inom IKEA men också som mentor för chefer utanför företaget. På universitetet engagerade han sig särskilt i utbildningsfrågor. Programmet Innovation through business, engineering and design hade exempelvis inte utvecklats utan Thomas starka drivkraft.

Ansökan:

  • Studenter på Innovationsmastern termin 2 är behöriga att söka – samtliga tre inriktningar.
  • Motivationsbrev där du beskriver varför du söker stipendiet, beskriver dina framtida karriärplaner och där det framgår hur du avser att bidra med ditt ledarskap för många människor.

Urval:

  • Studieprestation (antal tagna högskolepoäng (hp) i relation till antal möjliga högskolepoäng under de två första terminerna (60 hp). Kontroll görs av totalt inrapporterade hp i början av juli månad.
  • Motivationsbrev.

Sista ansökningsdag var 15 juni 2023.

Ansökan görs till registrator@lnu.se. Märk ansökan ”Thomas Carlzons stipendiefond".

Stipendiaten offentliggörs i slutet av augusti/början av september och utdelning av stipendiet sker vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid 8/12.