elever som programmerar med Makey makey

Ny elevaktivitet på fakulteten för teknik!

Måndagen 16 januari kom 125 niondeklassare från Thorén Framtid i Växjö på besök till fakulteten för teknik. Syftet med besöket var att bredda synen på teknik och låta eleverna upptäcka hur teknik påverkar deras liv i dag och i framtiden. Det blev en dag då de både fick känna på universitetsvärlden och den mångfacetterade tekniska världen.

Dagen inleddes med att eleverna fick en föreläsning av Morgan Ericsson, prefekt på institution för datavetenskap och medieteknik, på temat “Framtidsspaning  - 10 år”. Vilka tekniska innovationer blir en del av vardagslivet och arbetslivet när niondeklassarna kommer att ha avslutat sina studier? När vi frågade eleverna vad de trodde svarade de flesta att artificiell intelligens är det som  kommer mest att ha störst påverkan på  deras liv i framtiden, något som inte är så förvånande med tanke på all diskussion om ChatGPT. 

Efter den här korta föreläsning gick eleverna till olika workshops med teknisk inriktning, tillsammans med våra lärare och studenter. 

Nio workhops!

I EPIC genomfördes flera aktiviteter. Några elever fick gjuta en kapsylöppnare medan andra testade att bygga och programmera Strawbees. I en del av M-huset byggdes höga torn av träkubbar och i ett lab utforskades olika träslags egenskaper. Studenter från Interaktiva medier och webbteknologier höll i två aktiviteter: en grupp fick bygga en mindre variant av vår populär Makey Makey - dansmatta medan den andra gruppen fick fundera på hur man kan bygga en app och en webbsida som de därefter fick rita upp. En stor grupp elever följde med  studenter i matematik för att få upptäcka nya sidor av matte, både “trolleri” och problemlösning där eleverna fick utmana sin spatiala förmåga.  I elektroniklabbet fick en grupp elever testa att styra solceller med hjälp av en MIcro:Bit och i ett annat klassrum fick eleverna testa och diskutera det nya AI-verktyget ChatGPT. Det kommer att bli viktigt att förstå hur man kan använda verktyget i ett utvecklande syfte. 

Innan besöket avslutades samlades alla elever igen och två elever från varje grupp kom fram till och berättade och några visade vad de hade skapat. En intensiv men kreativ dag enligt eleverna! 

Tack till elever och lärare på Thorén Framtid i Växjö som på ett mycket trevligt och engagerat sätt deltog under förmiddagen. Stort tack även till våra institutioner på fakulteten för teknik som planerade och genomförde denna kreativa teknikdag. Dagen genomfördes ett par dagar före elevernas gymnasieval och vi hoppas förstås att detta besök leder till att flera blir intresserade av att studera vidare inom teknik och naturvetenskap på gymnasiet och universitet. Förhoppningsvis på Linnéuniversitetet!

TeMa Linné organiserar studiebesök och aktiviteter på Fakulteten för teknik för högstadie- och gymnasieelever. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer.