baljväxter

Har du typ 2-diabetes och vill medverka i ett forskningsprojekt om baljväxter?

Vi söker personer mellan 18 och 75 år för att delta i vårt projekt om baljväxters hälsofördelar. För mer information är du välkommen att kontakta ansvariga forskare: Cornelia Witthöft, tel: 0480-446310 eller 072-529 58 10, e-post: cornelia.witthoft@lnu.se eller Cecilia Soto Thompson, tel: 0480-44 64 16 eller 070-235 87 53, e-post: cecilia.sotothompson@lnu.se

Vi ska studera effekterna av ett regelbundet intag av baljväxter på hälsomarkörer i blodet samt på bakteriefloran i munnen och tarmen hos friska individer samt hos individer med typ-2 diabetes. Vi vill även studera effekten av baljväxtintag på sömnkvalitet och sömnlöshet.

Vad är det för projekt?

Baljväxter, som bönor, linser och ärter, är rika på många näringsämnen. Regelbundet intag har flera hälsofördelar avseende vikt- och blodsockerreglering, påverkan på tarmfloran, minskad risk för hjärtkärlsjukdom samt positiv effekt på sömnkvalitet. I Sverige äter vi idag inte mycket baljväxter och ett högre intag skulle ge goda hälsoeffekter hos friska individer och individer med typ-2 diabetes.

Syftet med projektet är att studera effekterna av ett regelbundet intag av baljväxter på hälsomarkörer i blodet samt på bakteriefloran i munnen och tarmen hos friska individer och individer med typ-2 diabetes. Vi vill även studera effekten av baljväxtintag på sömnkvalitet och sömnlöshet.

Vem kan delta?

Vi söker personer med typ-2 diabetes som behandlas med insulin. Här söker vi både personer som kan tänka sig att äta baljväxter, och de som kan tänka sig att avstå från baljväxter i två månader.

Kriterier för deltagande

  • Typ 2-diabetes
  • Ålder 18-75 år
  • Ej rökare/snusare
  • Ej gravid eller ammande
  • Ingen antibiotika eller probiotika
  • Äter ej baljväxter dagligen
  • Ingen diet exempelvis vegansk, bantning
  • Behandling med insulin, eller insulin plus diabetesläkemedel i tablettform
  • Ingen pågående cancer, hjärtkärlsjukdom eller celiaki

När, hur och var genomförs studien?

Studien kommer att pågå under våren 2024. Deltagare kommer antingen ingå i en grupp som får äta en-två portioner baljväxter per dag under åtta studieveckor, eller ingå i en grupp som kommer att avstå från all baljväxtmat. Baljväxterna som ska ätas kommer att tillhandahållas av Linnéuniversitetet.

Vi ber dig som deltar att vid tre tillfällen (tidsåtgång ca 1 timme) komma fastande till Linnéuniversitetets hälsomottagningar i Kalmar eller Växjö eller Kliniska Forskningsenheten, Forum Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping.

Vid screeningen tas små blodprover för analys av hälsomarkörer, och du får fylla i en enkät kring nuvarande medicinering och kostvanor. Vid de två testdagarna tas blodprov, salivprov och du får lämna in avföringsprov som tagits i hemmet dagen innan. Du får också fylla i en enkät kring sömnkvalitet.

Tiden mellan testdagarna ber vi dig skriva korta dagliga noteringar kring antal använda insulinenheter och medicinering.

För mer information är du välkommen att kontakta ansvariga forskare:

Cecilia Soto Thompson, tel: 0480-44 64 16 eller 070-235 87 53, e-post: cecilia.sotothompson@lnu.se 
Cornelia Witthöft, tel: 0480-44 63 10 eller 072-529 58 10, e-post cornelia.witthoft@lnu.se 
Institutionen för kemi och biomedicin, besöksadress: Hus Vita, Linnéuniversitetet, Norra Kajplan 6, 392 31 Kalmar.