Skolbarn

Praktiknära forskning i samarbete med förskolor och skolor – ULF

Under 2023 genomförs ULF-projekt i samarbete med regionens förskolor och skolor. ULF står för Utbildning, lärande, forskning och är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen sedan 2017.

Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Linnéuniversitetets styrgrupp leds av vicerektor för lärarutbildningar Hanna Palmér. Övriga medlemmar i gruppen: Katarina Herrlin från Linnéuniversitetet, Olof Engblom från Linnéuniversitetet, Anna Bengtsson från Växjö kommun och Daniel Hjertqvist från Nybro kommun.

Under 2023-2024 genomförs 11 ULF-projekt i samarbete med regionens förskolor och skolor. Nu är det full fart i de olika forskningsprojekten! Läs mer om innehåll och mål via länkarna nedan.