Barn som läser

Undvik sommarlovstappet i läsning genom att läsa mer på lovet

Sommarlovet är underbart långt och tillräckligt långt för att eleverna kan glömma saker som inte används – till exempel läsning. Hårt förvärvade färdigheter i avkodning som inte helt automatiserats riskerar att försvagas, så att mycket arbete behöver göras om till hösten.

Linnéuniversitetets professor inom läs-och skrivutveckling, Linda Fälth har sedan flera år varit en av de drivande forskarna i stiftelsen LegiLexi. Forskarna har utvecklat verktyg för att följa elevers läsutveckling och med LegiLexi som stöd kan lärare anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov och sätta in rätt stödinsatser i rätt tid.

Sommarlovsläsning

Genom LegiLexi arrangeras en lästävling som är öppen för alla elever oavsett årskurs. Varje gång en elev har läst ut en bok så går hen in på webbsidan jagharläst.se med hjälp av sin elevkod. Väl där recenserar man boken. Eleven kan på sin sida se tidigare lästa böcker och även få lästips från andra. Alla elevers resultat samlas på en sida där läraren enkelt ser vem som har läst vad och vad de tyckte om böckerna.

Projektet Läsa äger

Läsa äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap och målet är att få barn att hålla igång läsningen även under sommarlovet. Forskningen om Läsa äger genomförs i samarbete med LegiLexi och Linda Fälth har varit delaktig sedan 2018.

2021 blev läraren och projektets eldsjäl Anneli Glamsare utsedd till Årets läsfrämjare. I Annelis hemkommun Botkyrka anställer man gymnasieungdomar som får läsa för yngre barn på olika fritidshem. Resultatet har varit slående och forskningen visar att Läsa äger bidrar till att både ordförråd och läsförståelse förbättrats. Genom att olika yrkesgrupper samverkar, och med läsande unga förebilder i spetsen, är det ett recept för att hejda lästappet under sommarlovet.

Projektet sprids till fler och fler kommuner och Linda Fälth har genom sin forskning haft nära kontakt med lärare runt om i Sverige och har varit på plats i Botkyrka för att samarbeta med läraren Anneli Glamsare.

Mer information och kontakt

Hör gärna av dig till Linda Fälth om du vill veta mer om LegiLexis sommarlovsläsning eller om projektet Läsa äger.
linda.falth@lnu.se

Agenda på SVT
Anneli Glamsare från projektet Läsa äger. SVT Agenda, 21 maj 2023.