Arrangörsgruppen inviger konferensen

Unik konferens om medier, känslor och konspirationsteorier samlade forskare från hela världen i Kalmar

Den 12–13 oktober arrangerades ”Media and Emotional Mobilization” - den första internationella konferensen om medier och känslor med 50 forskare på plats i Kalmar.

 I en panel om emotionell mobilisering i alternativmediernas ekosystem lyftes riskerna med splittringen av opinionsbildningen genom nya mediekanaler. Medialiseringen av känslor som rädsla och hot stod i centrum för en annan panel som tydligt visade hur kristider bidrar till att skynda på konspiratoriska världsförklaringar. Det finns tydliga likheter på global nivå, även om dessa alltid översätts till nationella kontexter.

– Vilka konsekvenser får det för medieproducenter och konsumenter att de sociala medierna premierar känslomässigt engagemang? Och vilka faror och utmaningar finns det i utvecklingen mot innehåll i medierna som spelar på våra känslor eller konspirationsteoretiska idéer där fakta ställs mot fiktion? Det är frågor som är extremt viktiga idag, inte minst för utvecklingen av journalistiken, men också för det demokratiska samhället i stort kommenterar Andreas Önnerfors projektledare för konferensen och för faktagranskning på Fojo. 

I en avslutande panel diskuterades förtroende för medier och hur det påverkar den demokratiska opinionsbildningen. Individuella presentationer behandlade ett globalt spektrum av ämnen, från sociala medier i Kina, via valpåverkan i Pakistan till rädsla som ett tema i Georgiens politiska retorik.

Konferensens huvudtalare Karin Wahl-Jørgensen, är en av världens ledande forskare i området. För henne framstår forskningen om sambandet mellan känslor, medier och politik som central. 

Huvudtalare på konferensen
Konferensens huvudtalare professor Karin Wahl-Jørgensen.

– En av de sakerna jag har försökt åstadkomma under de senaste åren är att förstå exakt hur känslor cirkulerar i det offentliga rummet. Vilka känslor är det och av vem sprids de? Jag försöker förstå hur medierade känslor skiljer sig från dem som cirkulerar i våra individuella kroppar eller genom andra sociala interaktioner, säger Karin Wahl-Jørgensen.

Resonemanget ligger helt i linje med själva syftet med konferensen. Känslornas påverkan på mediernas produktion, innehåll och mottagare är ett område som internationell flervetenskaplig forskning samlas kring och som också har stor betydelse för mediernas praktik.

Konferensen är resultatet av ett samarbete mellan Medieinstitutet Fojo, Institutionen för Media och Journalistik och Centrum för Intermediala och Multimodala Studier (IMS) vid Linnéuniversitetet.

Med all säkerhet kommer det samarbete som inleddes i Kalmar leda till gemensamma publikationer och forskningsansökningar.

På Linnéuniversitet pågår bildandet av Linnaeus Media Observatory (LMO), en flervetenskaplig plattform för forskning, praktik och produktion inom medieområdet. På konferensen sjösattes även ”CONNOR: Nordic Network of Conspiracy Theory Research” som kommer hålla sin första konferens i Lund i maj 2024. 

Mer information: 
Kunskapmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati:  
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/

Konferensen ”Media and Emotional Mobilization”
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2023/konferenser/media-and-emotional-mobilisation-12-13-october-2023/