Bilden visar en föreläsningssal med åhörare, samt två presentatörer på scen . Samtliga lyssnar på en invigningstalare som medverkar digitalt via skärm. alare som deltar via skärm i en fysisk föreläsningssal med åhörare på plats.via en digital skärm

Unik mix på internationellt symposium om digitala transformationer

Under två hela dagar, den 21–23 augusti  samlades forskare, doktorander och praktiker för att diskutera tvärvetenskapliga samhälleliga utmaningar inom digitalisering.

Ett digert program genomfördes, med tre olika huvudtalare samt ett stort antal presentationer av forskning från olika discipliner med digital transformation som gemensam nämnare. Affärsutveckling, hälsa, AI, lärande och arbetsliv fanns bland rubrikerna i olika sessioner. Några aktuella frågor ur diskussionerna:

 • Vad säger forskningen om läget vad gäller till exempel digital mognad i våra företag?
 • Hur är det med kunskap om digitala transformationer och AI i lärarkåren i Sverige, och vad görs inom lärarutbildningen?
 • Sjukvården, hur går utvecklingen med digitalisering där?
 • Hur påverkas till exempel arkiv, museum och arkeologi?
 • Hur används digitala plattformar i vardagslivet, i ett internationellt perspektiv?

Implementeringar med fokus på människan

Symposiets första huvudtalare var doktor Dean Fixsen från USA som föreläste om digital transformation och implementering samt utmaningar kring det, vilket definitivt är en gemensam aspekt oavsett inom vilket område en digitaliseringsprocess pågår.

Föreläsare och arrangörer samtalar i en paus
Doktor Dean Fixsen i samtal med professor Anita Mirijamdotter och samverkanrådgivare Helena Belfrage.

– Om du ska implementera något måste du ha med människan i centrum. Vi är så nära varandra, interaktiviteten är fantastisk bland våra gäster- från när och fjärran. I första diskussionen om Digital Business som jag ledde på tisdagen var alla presentatörerna på plats fysiskt för paneldiskussionen, och det är förstås också givande att lyssna på dialogen som naturligt blir dem emellan, säger professor Anita Mirijamdotter.

– Vi har även kollegor här från ett av de internationella projekten, nämligen utvecklingen av en nationell forskarskola i Kosovo och detta är en fin möjlighet att träffa internationella samarbetspartners, fortsätter hon.

Bidrar till nya möten över ämnesgränser

Huvudföredrag gavs också av professor Ola Henfridsson, University of Miami, USA föreläste på ämnet "The backend revolution and the digital transformation of institutions", samt av professor Sarah Kenderdine, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz, på ämnet "Computational museology: interfaces to cultural (big) data".

– Det unika är mixen här, att vi har flera olika spår och lyssnar på varandra tvärvetenskapligt. I vanliga fall jobbar var och en oftast inom sitt fält, men det är uppenbart att frågorna kring digitala transformationer är gemensamma över ämnesgränserna. Yngre och äldre från flera olika kontinenter och ämnen, tillsammans ser vi på frågorna som är så aktuella i samhällsutvecklingen just nu. Det är givande att se hur nya kontakter knyts, kommenterar Evalill Nilsson, docent och ansvarig för Samverkan e-hälsa, Linnéuniversitetets och Region Kalmar länsgemensamma 10-åriga storsatsning på e-hälsa.

Studenter med en robot
Misty-roboten presenterades av studenterna Rihards Okmanis och Khaled Matar tillsammans med postdok Ahmed Taiye.Mohammed.

Som pausaktivitet hade deltagarna möjlighet att testa på att prata med en av våra Misty-robotar, som kan förstå frågor och prata med hjälp av AI och textigenkänning. Det går att ställa frågor till Misty på olika språk och be roboten svara som om den vore en person eller karaktär. Misty kommer användas av både studenter och våra forskare i sammanhang där det handlar om att förstå och utveckla barns lärande kring AI och datalogiskt tänkande.

Mer information:

Läs mer om konferensen på konferenssidan på Lnu.se

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné Digitala Transformationer

Läs mer om  projektet med en nationell forskarskola i Kosovo